Resumé över vinklade nyheter

27 april 2017 06:00

Bland tiotalet anmälda SVT-inslag till Granskningsnämnden mellan oktober i fjol och fram till och med mars detta år finns bland annat ensidigt propagerande för Nato-medlemskap och ensidiga påståenden om Ryssland som huvudansvarig för spioneriverksamhet i vårt närområde.

Ett inslag i SVT:s Rapport den 15 december tar exempelvis upp den grymma situationen i Aleppo. Ryssland nämns oavbrutet och anses ha stort ansvar över händelserna. Ingen från rysk sida får dock beskriva de stora svårigheterna med strider i stadsmiljö, mot fanatiska motståndare. SVT:s ansvariga för nyheterna kontaktas, och Granskningsnämnden för Radio och TV får en anmälan om SVT:s ensidiga, partiska rapportering. Synpunkterna på nyhetsrapporteringen kommenteras med en arrogant formulerad insinuation om sympatier med Ryssland och Assad-regimen.

I Rapport framförs i upphetsat, dramatiskt tonläge nyheten om Rysslands omgruppering av två fartyg till Kaliningrad och på en röd textremsa står ”Ryssarna provocerar!”. Något senare upprättar USA-Nato en militärbas i Polen, och TV-rutan har en textremsa; ”Militärbas invigd”. Bilder visas från en ceremoni där prominenta gäster håller tal medan SVT-text har föraktfulla formuleringar som”rysskraschen” när 60-talet ryska artister omkommer i en flygolycka, och det skrivs om ”ryssdialog” och ”ryssförslag”.

Grädden på moset kommer i SVT:s Agenda där den ryska kanalen Russia Today påstås vara en propagandakanal. SVT reflekterar inte över sin egen hantering? Men agerandena visar återigen att väst-Nato-vänliga viljor arbetar i verksamheternas kulisser och får SVT att gå emot gällande lagar och servera propaganda till allmänheten, kryddad med etnisk diskriminering. Vissa perioder lyckas man uppnå både extas och hysteri, och ett av symptomen är maniskt spekulerande. Stora delar av landets media kan ryckas med i spökjakten. Avsikten är bland annat att hålla liv i gamla fobier mot vissa länder. ”Sverige-till-Nato-grytan” puttrar ständigt, och kampen om väljarna är naturligtvis det centrala, inget nytt med det. Men hur länge skall hyckleriet med SVT:s arbetssätt fortsätta? När ser makthavarna till att SVT övergår från att sprida propaganda till att jobba lagenligt med sin uppgift som ett public-service företag? Däremot får Rosenbad stå för utrikespolitiken, utan militära allianser, men samtal med alla länder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göte Marjavaara