Socialdemokraternas reform av skattereglerna för ägarledda företag 2005 har varit en succé. Kopplingen mellan utdelning och löneunderlag har både gett incitament till anställningar och ökade utdelningar. Trots sänkt skatt på utdelningar har skatteintäkterna sedan dess ökat med 30 miljarder. Och företagare har ökat sina löner mer än andra.

Nu föreslås kraftiga försämringar av skattereglerna. Resultatet kommer direkt att bli minskade utdelningar. På sikt minskar incitament för företagande och investeringar i ägarledda företag. Det kommer att försvåra regeringens mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Miljöpartiet har nu klokt sagt nej till stora delar av de skadliga förslagen. Socialdemokraterna borde göra detsamma!