Rätten till bostad är ingen handelsvara

7 maj 2019 06:00

Januariuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innehåller en punkt om att införa marknadshyror i Sverige.

Med marknadshyror blir bostäderna handelsvaror som vilka som helst där hyresgästerna förlorar rätten att förhandla om hyran. Hyran bestäms ensidigt av hyresvärden och styrs av tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden, dvs vid bostadsbrist leder marknadshyror automatiskt till höjda hyror samt att de som redan står utanför bostadsmarknaden får ännu svårare att ta sig in på denna. Därför har fastighetsbolagen inget intresse av att bygga billiga hyresrätter som folk har råd med. De tjänar mer på att bygga lyxiga lägenheter i fina områden för de som har råd att betala en hög hyra.

Det råder bostadsbrist i flera kommuner i Sverige. Bostadsbristen är värst i storstäderna men finns även i många norrbottenskommuner. I stora delar av Norrbotten kommer införandet av marknadshyror att leda till kraftigt höjda hyror.

Marknadshyror hotar tryggheten för miljoner hyresgäster i Sverige. Vänsterpartiet har därför lovat att lägga ett misstroende mot regeringen ifall ett sådant förslag läggs fram i riksdagen. Vänsterpartiet Norrbotten stöder ett sådant misstroendevotum.

Istället för att överföra makt och förmögenheter till de privata fastighetsbolagen så kräver vi att regeringen kraftigt höjer investeringsstödet för ny- och ombyggnad.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Den stora bostadsbristen kan bara lösas om staten ger aktivt stöd till byggandet av många nya bostäder med hyror som ungdomar samt låg- och medelinkomsttagare har råd att bo i.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nina Berggård Vänsterpartiet-Norrbotten