Luleå kommun öppnar upp för en försäljning

Från och med årsskiftet kommer det anrika och K-märkta löjtnantsbostället på Andholmen i Råneå att vara stängt för uthyrning. Kommunen öppnar också upp för en framtida försäljning.
Från och med årsskiftet kommer det anrika och K-märkta löjtnantsbostället på Andholmen i Råneå att vara stängt för uthyrning. Kommunen öppnar också upp för en framtida försäljning.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå kommer inte att fortsätta att hyra Andholmen i Råneå. Kommunen öppnar också upp för en framtida försäljning.

Råneå 1 december 2020 21:15

Från och med årsskiftet kommer det anrika löjtnantsbostället Andholmen i Råneå att vara stängt för uthyrning. Lokalen ägs av Luleå kommun där stadsbyggnadsförvaltningen har hyrt ut den till kultur- och fritidsförvaltningen. Nu har den sistnämnda förvaltningen sagt upp hyresavtalet.

– Det har varit ganska begränsat nyttjande av lokalen. Det är en av anledningarna varför hyresavtalet nu sägs upp, säger stadsbyggnadschefen Helen Wiklund Wårell.

 

Den anrika byggnaden vid Råneälvens strand var militär bostad under delar av 1700-talet och 1800-talet. Under 70-talet tog Luleå kommun över Andholmen. Det K-märkta huset har renoverats mellan 1994 och 1998.

 

Det här är en lokal som bland annat har använts vid dopkalas, födelsedagskalas, möten och bröllopsfester. Under senare tid har det så vackert renoverade huset vid upprepade tillfällen blivit utsatt för skadegörelse i samband med ungdomsfester.

– Det är jättetråkigt för huset är som sagt jättefint, säger Wiklund Wårell.

 

Nu öppnar kommunen upp för att sälja det till någon privat aktör.

– Gör vi en planändring kan någon intressent förvärva Andholmen och använda det i kommersiellt syfte. Kanske ett företag som arbetar med turism eller liknande skulle kunna vara intresserat av att äga Andholmen, säger hon.

 

Det finns i dagsläget inget politiskt beslut i frågan:

– Nej, det är mer ett resonemang som vi har haft. Vi har ännu inte lagt fram något förslag till politiken om det ännu.

 

Tanja Nilsson som är chef på Medborgarkontoret i Råneå har följt den här frågan under en tid. Hon poängterar att området är utpekat i utvecklingsplanen för Råneå med omland som ett rekreationsområde.

– Vi kan inte bara lämna det här området. Om kommunen ska sälja ut det, hur gör vi det då på bästa sätt för att det ändå finnas möjlighet för lokalbefolkningen att fortsätta kunna få ta del av Andholmen, funderar Nilsson.

 

Hon ser samtidigt med positiva ögon på om det kommer en turistentreprenör som vill vara med om att utveckla platsen. 

– Förutom i coronatid så växer ju besöksnäringen. Här skulle vi kunna ha en unik möjlighet för Råneåområdet att utveckla det. Samtidigt kan en entreprenör börja med att arrendera det. Det finns i dagsläget inte någon detaljplan men när en sådan är färdig så kan försäljningen gå till någon som värnar utvecklingen av bygden, säger Tanja Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa