Räkna med smällar från luften framöver

Denna vecka och nästa vecka kan det komma att bullra och knalla från luften.

12 september 2019 15:09

Det är F21 och F17 som har en taktisk flygövning i luftrummet över Norrbotten och Västerbotten. Båda veckorna förekommer lågflygning och nästa vecka genomförs en överljudsflygning, det vill säga över ljudets hastighet. När flygplanen når ljudets hastighet, ungefär 1 220 kilometer i timmen, har ljudvågorna framför planet tryckts ihop så att det bildas en våg och när denna når marken kan den upplevas som en kraftig smäll.

Hur höga ljud som når ner till marken beror på väder och vind.

För att minska störningar på marken finns regler kring överljudsflygningar. De får exempelvis inte genomföras på lägre höjd än 10 000 meter. F21 kommer endast flyga dagtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!