PRO Kalix störst i länet igen

PRO Kalix är den största PRO-föreningen i länet – igen. "Det känns verkligen kul att PRO Kalix är med och sätter Kalix på kartan" säger Ulla Granström, ordförande.

15 februari 2019 16:19

PRO Kalix har över 1 200 medlemmar och är, oklart för vilket år i ordningen, länets största PRO-förening.

– Jag har fått uppgiften från PRO riks att PRO Kalix också är en av landets största föreningar, säger Ulla Granström.

Vad är framgångsreceptet?

– Det är svårt att säga men några anledningar kan ju vara att vi har så många och så varierade aktiviteter, samverkar med så många aktörer samt att vi annonserar alla våra aktiviteter tydligt. Dessutom är PRO ett fint varumärke, säger Ulla Granström som exemplifierar samverkan med att enbart under Friskvårdsdagarna i slutet av januari i år så samverkade föreningen med sex olika aktörer.

Ulla Granström har varit ordförande i PRO i tolv år.

Förändring över tid?

– Vi har breddat vår verksamhet väldigt mycket, inte minst inom friskvården som är väldigt populär. I dag har vi vattengymnastik, sittgympa, bowling samt stav- och rullatorgång och enbart under förra veckan hade vi cirka 100 medlemmar i gång i olika friskvårdsgrupper, säger Ulla Granström.

Hur firar ni att ni är största PRO-föreningen i länet?

– Så långt har vi inte hunnit tänka, vi får fundera på det.

Av verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att 5 197 medlemmar har deltagit i PRO Kalix olika aktiviteter under det året som var ett händelserikt år då, bland annat, föreningen fyllde 65 år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson