Prästen: "En upprättelse"

Eugen Brudal ser domkapitlets beslut som ett bevis på att han är välkommen i Svenska kyrkan som alla andra.

16 maj 2019 16:00

Brudal är prästen som blev utsatt för sin kollegas omdömeslöshet, som man väljer att förklara det i domkapitlets beslut. Eugen Brudals kollega valde att skriva en text riktad direkt till honom, där kollegan förklarade varför hen inte tyckte att homosexualitet eller transsexualitet bör kopplas samman med Svenska kyrkan. Kollegan menar att det inte finns stöd för det i Bibeln och att man därför till exempel inte ska bejaka könskorrigering.

Domkapitlet har nu kommit fram till att medarbetarens agerande var felaktigt och har därför gett en skriftlig erinran till vederbörande.

Eugen Brudal ser positivt på beslutet.

– Även om det är lägsta graden av påföljd så tycker jag att de har agerat bra. Det är tydligt påtalat att X har gjort fel, säger Eugen Brudal och fortsätter:

– Det här känns som en upprättelse. Jag är glad och tacksam över att kyrkan har den här inställningen till människors lika rätt. Det här är den kyrka som jag tror på och det känns jätteskönt.

Norrbottens Media har sökt medarbetaren i Haparanda församling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148