Politiska spelet för att rädda skolorna

Politiska majoriteten har en ny budgetstrategi – för att rädda byaskolorna. Oppositionen anser däremot att de gör övertramp genom att gå in i personalfrågor. Johny Lantto (FS) ser inte heller någon framtidsvision. "Den här budgeten är fulltankad med bromsolja."

12 juni 2019 09:55

S, KD och SJVP får häftig kritik för sitt förslag till budgeten för 2020. I förslaget har man 18 förändringar som ska spara över tolv miljoner kronor. Bland annat är det ökad taxetäckningsgrad till VA och avfall och sänkta bidrag till vägar. Man föreslår också att avvakta med att fortsätta utbyggnationen av trygghetsboenden i kommunen. Man vill spara en och en halv miljon kronor på att stänga en förskoleavdelning i centralorten och man vill dra in en förskolechefstjänst för 750 000 kronor. Den sistnämnda är inte minst det som av oppositionen anses vara för detaljstyrt – att gå in och bestämma i personalfrågor.

Dessutom har man tillsatt den tjänsten som direkt följd av kritik från skolinspektionen, säger flera politiker från V och Framtid S.

Oppositionen vill att politiska ledningen ska fokusera mer på att sätta budgetramar och inte ta över förvaltningens ansvar att styra i detalj. Leif Gramner (KD) säger å andra sidan att förslagen är väl förankrade med förvaltningen. Man har en gemensam lista med förslag på besparingar och nu har politiska ledningen valt ut några till den här budgeten – och valt bort andra.

Att välja ut specifika sparområden – som en chefstjänst – är ett sätt att undvika förslag om att stänga skolan i Tärendö.

– Vi har bland annat sållat bort förslag om att lägga ned Tärendö skola och högstadiet i Korpilombolo. Det är meningslöst att vi ska sätta en ram och ge förvaltningen fritt spelrum för att de sedan ska komma tillbaka med förslag som vi ändå inte kommer att gå med på. Det har vi ju sett tidigare att det hela tiden har varit linjen att stänga skolorna och det vet de vad vi i det nya styret tycker om i dag. Då är det effektivare att välja bland förslagen som är gångbara, säger Leif Gramner.

I budgetförslaget som var preliminärt saknades en strategisk plan. Det, tillsammans med att man tyckte att den var för detaljstyrd och saknade konsekvensanalyser, gjorde att Vänsterpartiet förordade en återremiss. Så blev även beslutet. Budgeten tas därför efter sommaren.

Satsningen i majoritetens förslag är att behålla skolorna i byarna. Framtid S vill i sitt budgetförslag stänga Tärendö skola och i stället satsa mer pengar på bland annat ridhus och aktivitetsstöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148