Politiker vill övertala regeringen om gruvöppning

Efter Naturvårdsverkets varningar om gruvans miljötillstånd: Nu vädjar alla partier i Pajalas kommunfullmäktige till regeringen.

13 december 2017 13:50

Naturvårdsverket har gått ut tydligt med att Kaunis Iron inte kan starta upp gruvan och bedriva verksamheten på samma sätt som Northland gjorde det. Det bryter i så fall mot miljötillstånden.

Representanter från Kaunis Iron har reagerat förvånande av Naturvårdsverkets besked. De var inställda på att kunna starta verksamheten och lösa miljötillståndet parallellt med gruvdriften. Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis Iron, säger att han aldrig tidigare har varit med om ett liknande utspel av en myndighet.

Kommunens politiker uttrycker samma förvåning över Naturvårdsverkets besked. De är oroliga.

– Vi behöver de här arbetstillfällena, säger Laila Mäki (S).

Mäki har tillsammans med alla andra gruppledare från fullmäktigepartierna skrivit under uppropet till regeringen.

"Det vi är oroade över är om denna hänsyn av byråkratiska orsaker får så stora konsekvenser att en hel bygds överlevnad sätts på spel", skriver man i uppropet.

Det fortsätter i stil med att kommunen helt kan ödeläggas och att hela östra Norrbottens befolkning därför kräver att regeringen visar handlingskraft.

Överdriver ni inte?

– Man måste ju gå till ytterligheterna. Visst – vi lever ju i dag också, utan gruva. Men gruvan skulle skapa hopp och optimism – något för människor att tro på, säger Laila Mäki.

Vill ni att gruvan ska få öppna även om det bryter mot miljötillstånd?

– Det är klart att man ska följa lagen. Men man hoppas att det här inte blir övernitiskt, säger Laila Mäki.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148