Politiker fick svara på frågor om biologisk mångfald

Under tisdagen bjöd Naturskyddsföreningen in politikerna till Nornaskogen på Gruvberget på en guidad tur. " Vi vill veta hur politikerna inför valet planerar att ta hand om närområden med höga naturvärden", säger Kristina Berglund, Naturskyddsföreningen.

30 maj 2018 09:35

Picknicken med politikerna var beräknad att pågå under två timmar.

– Syftet med utflykten, förutom att njuta av försommardagen, är att Naturskyddsföreningen vill

upprätta en avslappnad och givande dialog i dessa valtider med lokala politiker om hållbarhet och hur vi får

igång och utvecklar omställningsarbetet i Bodens kommun, säger Berglund.

Vid Gruvberget finns en rik flora som norna, nordisk stormhatt och gammal tallskog där ovanliga fåglar som tofsmes, nötväcka och trädkrypare finns. Tanken var att politikerna skulle gå en kort stund i norna-skogen som liten naturguidning med Lars Sundberg som även är medlem i Norrbottens ornitologiska förening.

– Vi tänker även presentera några frågor som vi tycker är viktiga, exempelvis hur Gruvberget kan hanteras som närnatur med många besökare och höga naturvärden. Vi har även synpunkter på hur kommunen sköter sina parker och grönytor med tanke på det minskande insektslivet, säger Berglund.

De politiker som kom till träffen var Maria von Schantz (M), Catarina Ask (MP) Beatrice Öman och kommunalrådskandidaten Claes Nordmark (S), Inge Andersson, tidigare S i dag oberoende, Anders Pettersson, tidigare KD nu Bodenalterantivet och Rasmus Joneland (V).

Frågan var vad politikerna kunde göra för den biologiska mångfalden. Bodens kommun i dag saknar kommunekologer medan Skellefteå har fyra stycken. Claes Nordmark som är född ett stenkast från Gruvberget tycker det är bra att kommunen håller på att ta fram en grönstrukturprogram, som är den första genom tiderna. Den ska vara klar i höst.

– Man kan behöva se vilka grönområden vi har idag och vilka man kan behöva utveckla. Visst kanske vi behöver titta på ekologtjänster eftersom klimatfrågan blir allt viktigare.

Rasmus Joneland anser att politikerna ska lyssna på befolkningen i miljöfrågorna.

– Om vi tar våra sjöar så måste vi ta kontroll vad vi släpper ut och vem som gör det. Vi måste få leva med fisk och bad i sta´n. Om det behövs en kommunekolog bör man inrätta det.

Catarina Ask anser att kommunledningen dit MP hör fått igen jättemycket miljö- och klimatpolitik.

– Vi har borgmästaravtalet och Bodens lokala miljömål där ingår allt med den ekologiska delen. Kommunekologer är väl aldrig fel att ha.

Maria von Schantz lyfter fram att kommunen är en stor skogsägare.

– Då måste vi.ta tillvara på det som finns och göra det tillgängligt för människor att använda. Men det måste göras försiktigt för att kunna bevara den mångfald som finns. Om man inte har kommunekologer så kanske man bör titta på om Boden behöver den specialkompetensen, säger von Schantz.

Anders Pettersson lyfter fram att det funnits en bredd på de beslut som tagits vad gäller miljöpolitiken.

– Jag tycker att vi kommit en bra bit på väg med biogas och elbilar men det finns mycket kvar att göra på miljöområdet. Vi måste nog tänka till mer än tidigare. Att Skellefteå har så många kommunekologer beror på att de haft en hel stab med personer eftersom man gjort ett stort inventeringsjobb i havsmiljöer. Men visst kan Boden överväga att ha den typen av tjänst om behovet finns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler