Plantbluffen?

24 oktober 2019 06:00

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? Vi vill beslya hur hur det absolut inte får gå till.

På grund av angrepp på den gamla granskogen av granbarkborrar anlitades Gällö skog för avverkning, vi skrev också ett kontrakt om återbeskogning med samma bolag.

Under sensommaren/hösten 2018 så planterade ett planteringsföretag detta område som omfattar cirka 18 hektar. Vid besök på de nyplanterade områdena hösten 2018 så såg vi markägare och Gällö Skog att resultatet av denna plantering var långt ifrån godkänt. Den syn som mötte oss var långa rangliga och spinkiga granplantor, där många av plantorna var avbrutna och att ungefär en tredjedel av granplantorna lutade väldigt kraftigt eller låg platt efter marken. Längden på många av dessa granplantor var cirka 40–45 centimeter. När granplantorna transporteras så är avståndet mellan planta och nästa lager av plantor bara 15 centimeter. Redan här kan man undra hur leverantören av plantor har tänkt att detta skall fungera, utan att plantan bryts av.

Vid inventeringar har det konstaterats att cirka 50 procent av den planterade granplanten inte är godkänd. Det planteras årligen cirka 350 miljoner skogsplant i Sverige hos massor av skogsägare. Men hur stor del av dessa planteringar har en undermålig kvalité?

Vi kan inte vara de enda skogsägarna som har fått leveranser av denna kvalitetsmässigt dåliga granplant. Granplantorna växer ju och blir längre och längre för var dag som går på våren och sommaren. Så rimligtvis så borde försäljningen av dessa granplantor ha stoppats redan långt tidigare innan vi fick vår leverans. Varför skedde då inte detta?

Vi ställde en rak fråga till marknads- tillika leveranschefen när vi träffades i Boda skogen, Torpshammar i somras. Varför SCA-ägda Norrplant medvetet hade levererat denna alldeles för långa och för gängliga granplant, när man visste att den inte höll erforderlig kvalité och med stor säkerhet skulle ge ett dåligt planteringsresultat.

Vi fick då det för oss det överraskande svaret citat ”Vi på Norrplant kan inte sluta leverera plant, utan vi levererar ändå denna plant annars så har planteringsföretagen ingen plant att plantera och deras anställda inget jobb”. Man struntade med andra ord i om det med stor säkerhet blev ett dåligt planteringsresultat.

Kan det vara så att man hoppades att markägaren skulle vara nöjd med att skogen var planterad och vi markägare sedan glatt betalade fakturan? På drygt 100 000 kronor plus moms.

Vi har fått en rimlig kompensation av Gällö skog för denna undermåliga plantering. Så vi kan säga att vi är nöjda med hur Gällö Skog har skött detta ärende, men vi ifrågasätter plantskolans försäljningsstrategi.

Som markägare vill vi belysa vikten av att när markägaren får fakturan på det utförda planteringsjobbet att gå ut i skogen och kontrollera resultatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Knut-Erik Eriksson Martin Stugholm