Pigg 100-åring blickar framåt

6 maj 2019 04:00

Inför förra årets val kandiderade Claes Nordmark, då politisk sakkunnig hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, till posten som kommunalråd i Boden.

Med 819 personröster blev socialdemokraten Nordmark även den mest kryssade kandidaten i kommunfullmäktigevalet i Boden 2018, samtidigt som Socialdemokraterna behöll positionen som största parti.

Rösterna räckte dock inte till egen majoritet. Men efter en tid av sonderingar och förhandlingar efter valet lyckades Nordmark och de lokala Socialdemokraterna skapa ett nytt kommunstyre tillsammans med Sjukvårdspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

”Vi har en god stämning och ett bra samarbete mellan partierna. Samtliga partier arbetar för Bodens bästa”, säger Nordmark när jag träffar honom i kommunledningskontoret på våning fyra i stadshuset i Boden.

Huvuddragen i politiken ligger också i linje Socialdemokraternas valprogram. I fokus står jobben och välfärden.

Just nu är utvecklingen på arbetsmarknaden god. Näringslivet breddas och utvecklas. Det är inget fel på entreprenörsandan i Bodens kommun, framhåller det nya kommunalrådet.

”Vi bygger ett dynamiskt utvecklingscentrum kring Boden Business Park, med utbildningar inom de kreativa näringarna. Vår besöksnäring, med flaggskeppet Tree Hotel, växer stadigt. Våra landsbygdsföretag visar lejonklorna – flera priser på näringslivsgalan i februari gick till företag i byarna. Dessutom har Boden nyss utsetts till årets landsbygdskommun i Norrbotten”, berättar Claes Nordmark.

I samband med näringslivsgalan blev det en del uppmärksamhet kring det nederländska företaget Nxtvn som visat intresse för att etablera serverhallar i närheten av ställverket i Svartbyn.

Nordmark framhåller att kommunledningen är glada för alla som vill etablera sig i Boden och att den vill ha ett företagskluster med många elintensiva företag.

”Ställverket i Svartbyn är något av en motorvägskorsning i nationella elnätet. Där finns mark och tillgång till grön stabil el, vilket är en stor tillgång för att locka investeringar och etableringar”, säger han.

Försvarsberedningens tal om att höja försvarsanslagen till 1,5 procent av BNP (bruttonationalprodukten) skapar också stora förhoppningar i den gamla militärstaden.

”Försvaret kommer att växa – och det finns både kapacitet och lång erfarenhet av militär verksamhet i Boden”, säger han och pekar på att större försvarsinvesteringar även lyfter det privata näringslivet.

”Det kommer att behövas mat, service, boenden och annat – och sedan hoppas jag förstås att många soldater och officerare ser värdet av att bosätta sig i Boden”, säger Nordmark.

Med andra ord: Det är mycket som pekar åt rätt håll för Boden.

Så har det inte alltid varit i den 100-årsjubilerande staden. 1990-talet var en tuff tid. Besparingarna i försvaret och flytten av länssjukhuset från Boden till Sunderbyn påverkade den lokala arbetsmarknaden.

Under det kärva decenniet minskade kommunens befolkningstal från 30.000 till 27.0000 invånare. Men nu har trenden vänt. Vid årsskiftet uppgick befolkningssiffran till 28.181 personer.

”Vi siktar på att vara 30.000 invånare till 2025”, säger Nordmark.

Ett orosmoln är dock bostadsmarknaden. Det främsta hindret för expansion är brist på bostäder, konstaterar Nordmark.

Därför är bygg- och bostadspolitiken högprioriterad för den nya kommunledningen.

”Vi hör till de kommuner i landet som är snabbast på att bevilja bygglov”, säger han.

Glädjande är även att se att det skett en viss föryngring i Bodenpolitiken efter valet 2018. Fler yngre har fått och tagit plats.

Förra mandatperioden hade Boden en av landets mest ålderstigna kommunfullmäktigeförsamlingar med 57,6 år. Men efter valet 2018 har medelåldern minskat till 56,1 år.

Generationsskiftet förstärker bilden av Boden som en modern och framtidsinriktad kommun – och Claes Nordmark själv är en symbol för det nya som sker.

Det känns som att han har goda förutsättningar att bli ett starkt och driftigt kommunalråd som kan göra nytta för Boden och Norrbotten för lång tid framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson