Patient tog sitt liv på psyket

Piteå sjukhus lex maria-anmäler sig själva efter att en patient under intensiv bevakning lyckats ta sitt eget liv på psykiatrin.

3 september 2019 09:46

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har patienten varit känd inom vuxenpsykiatrin sedan 2014. Sedan dess har patienten haft upprepande vårdtillfällen vid vuxenpsykiatrin både under tvångsvård och frivillig vård.

Under perioden 2016-2019 har patienten försökt ta livet av sig ett antal gånger vilket resulterat i intensivvård. Under sommaren 2019 hittades patienten livlös, detta trots att intensiv extratillsyn, som senast sett till patienten åtta minuter innan patienten hittades. Efter HLR lyckades man återfå pulsen på patienten, men patienten avled senare på intensivvårdsavdelning.

Nu anmäler Piteå sjukhus händelsen till Ivo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Nilsson