Partipolitiken hör inte hemma i kyrkovalet

29 augusti 2017 06:00

Vid höstens kyrkoval den 17 september kommer det att finnas nomineringsgrupper som är politiskt obundna och sådana som knutna till ett politiskt parti. Partipolitiken är ett arv från statskyrkan och eftersom endast några få procent av svenskarna är medlemmar i ett politiskt parti utgör partierna en mycket liten rekryteringsbas för kyrkligt förtroendevalda. Av de obundna nomineringsgrupperna är Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan (POSK) den största och bredaste gruppen.

Vid kyrkovalet 2013 hade POSK för första gången en lokal nomineringsgrupp i Nederluleå församling och vid höstens kyrkoval kommer POSK att ha detta även i Luleå domkyrkoförsamling.

Inom de politiska grupperna finns uppfattningen att en sekulär ideologi ska vägleda kyrkan. Vi menar att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över kyrkan måste upphöra och att det till förtroendevalda ska väljas personer som drivs av ett engagemang för kyrkans uppdrag. En viktig rekryteringsbas är då den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen.

Kyrkan ska värna om svaga och utsatta, stå upp för fred och rättvisa. Den behöver tala klarspråk i det offentliga samtalet. När det sker ska det grundas på kristen tro och teologisk reflektion – inte på partipolitiska program.

När du lägger din röst den 17 september – välj då förtroendevalda med sitt främsta engagemang för kyrkan!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Brusewitz POSK nomineringsgrupp i Luleå domkyrkoförsamling Celina Falk POSK nomineringsgrupp i Nederluleå församling