Här står nytt småföretagarcentrum redo

Nya hyresintäkter – och kanske nya företag till kommunen. Nu står gamla skolan i Kuivakangas redo som nytt småföretagarcentrum.

Stig Kerttu och Tomas Mörtberg (C) inne i nyrenoverade småföretagarcentret i Kuivakangas, i just lokalen som ska användas till bärförädling i framtiden.

Stig Kerttu och Tomas Mörtberg (C) inne i nyrenoverade småföretagarcentret i Kuivakangas, i just lokalen som ska användas till bärförädling i framtiden.

Foto: Herman Öberg

Övertorneå kommun2019-11-18 21:00

I mars öppnade Balans behandling HVB-hem i gamla förskolan i Kuivakangas. Nu står grannbyggnaden, gamla skolan, också redo för att ta emot nya företag till kommunen.

Övertorneå kommun har genom pengar från Tillväxtverket och Längmanska företagarfonden, ungefär en miljon kronor, renoverat den tidigare skolan i Kuivakangas för att anpassa lokalerna till företagsamhet. Bland annat har man gjort en del utrymmen anpassade för livsmedelsproduktion och fått lokalerna livsmedelsgodkända.

– Kommunen har krattat manegen och nu är det upp till bevis för lokala företagarna, säger näringslivsstrategen Stig Kerttu.

Redan nu har kommunen gjort klart med aktörer som snart ska flytta in. Tornedalens folkhögskola som håller i kurser i bärförädling ska använda två gamla klassrum till att rensa och förädla bär. Lokalerna kan komma att användas både till kurstillfällen och finnas som en möjlighet för kursdeltagare att använda för att fortsätta utveckla deras företags bärprodukter.

Stig Kerttu berättar att man har kontakt med fler aktörer som är intresserade. Man har ju nu 900 kvadratmeter som är redo att hyras ut.

– Det ryms ju lätt ett tiotal företag här och jag tror att vi kan ha 10-15 anställda inom några år, säger näringslivsstrategen som lämnar det här efter sig som ett av hans sista projekt innan pensionen.

Det är ett par nyckelfaktorer som ligger bakom att det blev ett företagarcentrum och att det blev just i Kuivakangas: Lokalen – och tidigare landsbygdsministern.

– Vi började titta på tomma lokaler för småföretagarverksamhet och det är generellt dåligt med det i lokalorten. Men vi åkte hit och tittade på byggnaden som andra kanske tänkte att det inte var något att ha. Men det här är ju en fantastisk lokal med bra pelletsvärmning och fina ytor. Sten och betong som håller för evigt. Vad ska vi göra med det här? 

Sven-Erik Buchts (S) arbete med livsmedelsstrategin inspirerade till vad det skulle bli av gamla skolan. De bröt ned livsmedelsstrategin på lokal nivå i Övertorneå och därför har man anpassat en del av lokalerna just för livsmedelsproduktion.

– Även om han är Socialdemokrat så ska Bucht ha en eloge. Han har lyft frågan om livsmedelsproduktion och att vi måste öka den. När vi har syltat första burken här i Kuivakangas så kommer vi att skicka den till Sven-Erik, säger kommunalrådet Tomas Mörtberg (C).

"Det här är bra att lämna efter sig.. Det är bättre än att det bara står en grushög här till slut", säger Stig Kerttu.
"Det här är bra att lämna efter sig.. Det är bättre än att det bara står en grushög här till slut", säger Stig Kerttu.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!