Ompröva beslutet, för Guds skull

29 april 2019 06:00

Råneå församling, kyrkorådet är emot nedläggningen av skolan i Vitå. I onsdags formulerades och beslutades följande uttalande:

”Råneå församlings kyrkoråd är emot nedläggningen av Vitåskolan, som beslutats i Luleå Kommun. Beslutet är ej genomtänkt av kommunen och bör, för Guds skull, omprövas.”

Vår församling är i allra högsta grad beroende alla församlingsmedlemmarna inkluderat Vitådalen. Vi som valt att vara med i församlingen är medlemmar i en av Luleås största föreningar, Svenska kyrkan, Råneå församling.

Med en nedlagd skola och befarad utflyttning från Vitådalen kommer det bli svårt att bibehålla den livaktiga verksamheten i församlingen. Kyrkan är betydligt mer än högtider, dop, vigslar och begravningar. Verksamheten är bred och vänder sig till barn, ungdomar och högre upp i åldrarna. Verksamheten är dessutom öppen för alla, oavsett om man är medlem eller inte medlem. Musik, körer, undervisning och verksamhet i Råneåbygden är några av många aktiviteter och verksamheter. En hel del görs ideellt och en hel del utförs av församlingens personal med en redan ansträngd ekonomi.

I debatten talas det mycket om Luleås landsbygd. Lyssna till folk på landsbygden och för guds skull, ompröva beslutet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Socialdemokrater i Råneå församling, kyrkorådet Birgitta Johansson Norberg Leif Mettävainio Yvonne Bergqvist Inger B Larsson Camilla Matinlassi