Omlokalisera mera!

9 april 2019 05:00

Hösten 2017 tog den rödgröna regeringen beslutet att omlokalisera Polarforskningssekretariatet från Stockholm till Luleå.

Från och med 1 april 2019 har verksamheten sitt säte i Luleå, noga bestämt på universitetsområdet.

Sekretariatet hyr till en början ett tillfälligt kontorslandskap i B-huset. Men i juni ska det flytta in permanent i lokaler som tidigare var en del av universitetsbiblioteket.

Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretariatet, har inte upplevt några rekryteringsproblem.

”Vi har haft högt söktryck på våra utannonserade tjänster och hög utbildningsnivå och kompetens har utmärkt i princip samtliga sökande. Under det gångna året har våra nyanställda regelbundet rest till Stockholm för att säkerställa att kompetensöverföring och överlämning av arbetsuppgifter sker på ett robust sätt. Kompetens som rör vår operativa verksamhet har egentligen inte berörts eftersom personal på isbrytaren Oden och Abisko naturvetenskapliga station inte har Stockholm som arbetsort”, säger hon i en intervju på sekretariatets hemsida.

I dag är nio av totalt tio planerade tjänster tillsatta i Luleå.

Gårdfeldt framhåller att samarbetet med Luleå tekniska universitet fungerar väl.

”Universitetet har erbjudit oss nya lokaler i bästa tänkbara läge mitt i flödet av studenter och forskare. Det är mitt i prick för oss! Genom samarbete med universitetet får vi kontakt med forskare som vi inte samverkat med tidigare”, säger hon.

Det är resultat som är en tydlig vink till den rödgröna regeringen, liksom samarbetspartierna L och C.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och hans statsrådskollegor behöver inte tveka om att omlokaliseringspolitiken fungerar.

Det blir ingen ”kompetensurlakning” eller ”kunskapsflykt”. Det finns välutbildad arbetskraft utanför 08-området.

Det går lika bra att sköta SCB-verksamheten i Örebro – eller Fastighetsmäklarinspektionen i Karlstad – som i Stockholm.

Under mandatperioden 2014-2018 tog den S-ledda regeringen beslut om att förstärka den statliga närvaron runtom i landet med sammanlagt 2.000 jobb.

Förutom omlokaliseringsbesluten byggde regeringen även upp 10 nya statliga servicekontor – däribland i Överkalix och Jokkmokk.

I sitt slutbetänkande menade en bred politisk majoritet i landsbygdskommittén att det är fullt möjligt att omlokalisera ytterligare 10.000 statliga jobb.

Det känns som ett rimligt och realistiskt mål för innevarande mandatperiod.

Nu har regeringen även gett Statskontoret att kartlägga möjligheterna till ytterligare omlokaliseringar, vilket är bra.

De regionalpolitiska fördelarna är uppenbara. Men det finns också ekonomiska vinster med att förlägga verksamhet till orter där löne- och hyreskostnaderna är lägre än i Stockholms innerstad. Det blir helt enkelt billigare för statskassan.

Rimligen är det en inriktning som borde tilltala Annie Lööf och Centerpartiet. Den ligger helt i linje med Centerpartiets landsbygdsprogram.

Januariavtalet är en bra plattform. Tillsammans kan de fyra samarbetspartierna S, C, L och MP göra påtaglig skillnad i landsbygds- och regionalpolitiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson