Ombud ger språkstöd på arbetet

Lärcentrum, Arbetsmarknadsförvaltningen, och Socialförvaltningen har genomfört den första språkombudsutbildningen i Bodens kommun.

Språkombudet arbetar tillsammans med chefen med språkfrågorna på arbetsplatsen.

19 september 2017 20:06

– Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där många olika språkgrupper och kulturer ska samsas och Norrbotten är inget undantag. Vård- och omsorgssektorn i Boden tar emot många personer med annat modersmål än svenska på sina arbetsplatser och det ställer stora krav på enheterna, säger Ingela Eriksson, språkombudsutbildare.

Enligt henne och den andra språkutbildaren Kerstin Brännström har många medarbetare även behov av språkligt stöd då språket är en central del i vårdpersonalens vardag.

– De vårdanställda möter en alltmer komplex och krävande språklig utmaning . Ett språkombuds roll är att arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, säger språkombudsutbildarna.

Under tisdagen samlades språkombuden för att äta tårta och även för att få ta emot sina diplom som delades ut av kommunalrådet Inge Andersson (S) och socialnämndens ordförande Beatrice Öman (S) som hyllade initiativet.

Språkombuden själva tycker utbildningen varit givande och bra.

– Vår roll som språkombud är bland annat att stötta medarbetare som har ett annat modersmål än svenska eller av andra orsaker som dyslexi behöver stöd. Vi ska även vara en samtalspart när missförstånd uppstått mellan kollegor eller mellan brukare och personal. Vi ska också kunna ge tips och stöd till arbetskamrater som har frågor om språk, säger Angelica Mannberg Larsson, Lyckebo gruppbostad.

Valentina Ström och Taufik Benabdellah, som jobbar på samma arbetsplats inom socialpsykiatrin tycker att utbildningen till språkombud varit väldigt intressant.

– Vi har träffats fyra gånger i olika grupper. Det har varit mycket självstudier också och vi har fått göra uppgifter hemma. Nu ska vi fortsätta lära oss vad ett språkombud kan göra, säger Valentina.

– Vårt uppdrag är att stötta och hjälpa i första hand och se till som språkombud att anställda kommer in i arbetet på jobbet. Vi ska också med chefen gå igenom dokument och rutiner och om det behövs förenkla dem, säger Taoufik Benabdellah.

Språkombuden ska också kunna hantera och avdramatisera situationer där bristande kommunikation kan vara en del av orsaken, men även medverka till att arbetsplatsen blir mer öppen för lärande på alla plan.

– Det är också viktigt att säga att språkombudet inte är lärare i svenska, men kan stötta den som behöver det. Språkombudet medverkar till att hela arbetsplatsen tillsammans tar ansvar för språkutvecklingen, säger Ingela Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa