Oljeläckage – väg ska saneras

Hydraulolja har läckt ut på vägbanan på väg 392 i närheten av Aapua.

27 september 2017 10:03

Pajala

Räddningstjänsten har situationen under kontroll och kommer att inleda ett saneringsarbete. Enligt räddningstjänstens inre befäl ska det inte röra sig om några stora mängder olja.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är utsläpp av hydraulolja sällan förenat med några stora hälsorisker, men att graden av fara beror på vilken basolja som använts och vilka tillsatsmedel som ingår i oljan.

Spill av hydraulolja påverkar framför allt mikroorganismer lokalt i marken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!