Oljeläckage upprör bybor

Ett oljeläckage i närheten av fågelskyddsområde oroar boende i Sammakko. "Som boende blir man upprörd", säger Björn Stenlund.

16 november 2018 16:02

I samband med att en lastbil bärgades läckte stora mängder hydraulolja ut på väg 846 mellan Sammakko och Hakkas. Boende i Sammakko är upprörda över vägen inte sanerats trots att det gått närmare en vecka sedan läckaget. Björn Stenlund som åker vägen dagligen kontaktar flera myndigheter men menar att det inte fanns någon som kunde vara behjälplig.

– Till slut får jag tag på Räddningstjänsten på Gällivare kommun och de hänvisar mig att ringa 112 eftersom det är så pass allvarligt. Sedan har de, vad jag förstått, varit och hyvlat vägen, men det ligger fortfarande kvar olja och det är fem dagar sedan. Det som gör det här extra känsligt är att det här är fågelskyddsområde, säger Björn Stenlund.

Oljeutsläppet börjar i korsningen till Sammakko och fortsätter sedan cirka fem kilometer till Hakkas.

–  Som boende blir man upprörd när man ser att halva körbanan är helt gul av hydraulolja.

På Gällivare kommun känner man till problemet och man har tillsammans med Trafikverket kommit fram till att Trafikverket är den som bäst kan ta hand om saneringen av vägen.

– Efter dialog med trafikverket så har Miljöenheten bedöm att trafikverket har bättre möjlighet att sanera bort hydrauloljan som har läkt ut. Vilket de enligt uppgift har gjort, säger Alexander Kult, Miljö-, bygg- och räddningschef på Gällivare kommun.

Trafikverket ska lämna in en saneringsrapport till kommunen och därefter tar kommunen ställning till om det eventuellt blir frågan om att göra en åtalsanmälan enligt miljöbalken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Norlin

Ämnen du kan följa