Oljefynd stoppar arenabygget

Två stora oljetankar dök plötsligt upp under VA-arbetet för is- och evenemangsarenan på Sjöparksområdet. Det har påverkat tidsplanen för markarbetet som stannat upp i väntan på provsvaren.

23 augusti 2018 18:08

Miljöenheten på Gällivare kommun har ett pågående ärende angående de två hittade oljetankarna.

– Det finns ett pågående ärende där de hanterar allt strikt enligt miljöbalken, med sanering av eventuella oljeläckage och borttagande av tank. Vi på miljöenheten ser till att de vidtar de åtgärder som krävs när man hittar cisterner i backen, säger Alexander Kult, förvaltningschef på Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Oljetankarna dök plötsligt upp under arbetet med markentreprenaden tidigare under sommaren.

– När vi har grävt vatten- och avlopp har vi hittat två stora oljetankar som använts långt tillbaka i tiden och som inte var kända. Då har det antagligen gått ledningar till tankarna som eventuellt har läckt olja, säger Mats Landström, projektledare.

Fyndet har inneburit att projektet med markarbetet försenats.

– I vanlig ordning är vi ålagd att sanera och ta bort den jord som är infekterad. Vi har varit tvungen att gräva provgropar för att ta reda på om det har spridit sig. Det är det vi väntar svar på nu och därför har groparna varit öppna ganska länge, säger Mats Landström.

Förhoppningen är att svaren kommer inom några veckor och att området ska kunna återställas.

– Det påverkar mest skolan och badhuset som börjat sin verksamhet nu i veckan. Vi har fått göra tillfälliga infarter och parkeringar. Det är det som blir försenat och inte själva projektet av bygget.

Enligt Mats Landström är det är ingen fara för vattnet på området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Eriksson