Ökad vinst för LKAB – trots driftstoppet

Driftsstoppet i Svappavaara och den vikande börsutvecklingen tynger LKAB:s resultat. Ett högt marknadspris och en stark dollar bidrog ändå till att 2018 års vinst snuddade vid 5,3 miljarder kronor.

15 februari 2019 08:36

På fredagen släppte gruvbolaget sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2018. Precis som för andra aktörer märks börsens utveckling under den senare delen av 2018. LKAB har haft svag avkastning på sina förvaltningsportföljer och redovisar ett negativt finansnetto på 790 miljoner kronor för kvartalet.

Resultatet för kvartalet uppgick till 1,11 miljarder kronor, vilket är sämre än samma period 2017 när resultatet var 1,37 miljarder. Totalt stannade bolagets resultat för 2018 på 5,27 miljarder kronor. Det kan jämföras med 4,80 miljarder som var 2017 års resultat. Omsättningen ökade från 23,37 miljarder till 25,89 miljarder.

Noterbart är att det globala spotpriset på järnmalm ökade från 66 till 72 dollar per ton under det fjärde kvartalet. LKAB redovisar också en historiskt hög premie vid försäljning av pellets, som utgjorde 79 procent av kvartalets totala leveranser.

– LKAB gynnas av rådande världsmarknadspriser liksom av att stålbolagen prioriterar resurseffektivitet och hållbarhet. Men för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt behöver vi också öka våra volymer. Det förutsätter en stabil och effektiv produktion liksom att vi säkerställer tillgången till rågods genom utökad prospektering, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB, i ett pressmeddelande.

Både produktionen och leveranserna var lägre under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2017. En förklaring är att pelletsverket i Svappavaara togs ur drift för underhållsarbeten i slutet av september. Verket återstartades den 6 februari i år.

Totalt levererade LKAB 26,8 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2018, 0,8 miljoner ton mindre än föregående år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson