Ojämlik vård inte ok

Denna tisdag den sjunde maj är det Internationella astmadagen. Med anledning av den vill bland andra Astma- och allergiförbundet uppmärksamma de geografiska skillnaderna i allergivården.

7 maj 2019 06:00

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsakerna bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen.

I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma. Astma och allergi är en av våra största folksjukdomar och innebär ofta en dold funktionsnedsättning. Det kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen. Kanske extra aktuellt just nu när årets pollensäsong är här. Den som enligt experter kan bli den värsta på 45 år.

Samtidigt ger forskningen hopp. Tack vare de senaste årens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt eftersom de allergiska besvären och behovet minskar eller till och med försvinner helt. Dessvärre visar siffror från allergiforskningsföretaget ALK att antalet som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017, i Norrbottens län var motsvarande siffra enbart 9 patienter per 10 000 invånare.

Det är oklart vad skillnaderna mellan länen beror på. Utöver lidande för den enskilde medför den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser för den drabbade och för samhället. Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället tolv miljarder kronor varje år i Sverige.

Att inte använda de behandlingar som finns skapar onödigt lidande och är slöseri med samhällets resurser. Vi uppmanar regionerna att skyndsamt jämna ut skillnaderna och se till att effektiva behandlingar kommer patienterna till del, oavsett vart i landet man bor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Nilsson Vindefjärd Generalsekreterare Forska!Sverige Maritha Sedvallson Förbundsordförande Astma- och allergiförbundet