Ödesdagar närmar sig för vindkraft

I tio år har Vasa vind arbetat för en vindkraftspark i Överkalix. ”Nu har vi gjort allt som står i vår makt. Vi räknar med att Länsstyrelsen fattar beslut efter nyår”, säger projektledaren

Ingemar Stenbeck.

10 november 2018 06:00

Det var i november 2014 som det Stockholmsbaserade företaget lämnade in sin ansökan om en vindkraftspark på Hällberget, där Energimyndigheten pekat ut området som ett riksintresse för vindkraft.

Projektet omfattade i början 150 vindsnurror, men efter kritik har det bantats ned till 123 verk.

– Vi har gjort eftergifter mot rennäringen och tagit bort ytterligare två vindkraftsverk. Vi har dessutom gått med på att överkompensera bortfallet av vinterbete, men det har avisats av en av samebyarna, säger Ingemar Stenbeck.

Det är två samebyar som berörs av den planerade investering på över fem miljarder kronor i Överkalix kommun.

Vindkraftsexploatören hävdar att det finns en överenskommelse med Ängeså koncessionssameby, men att samrådet med Gällivare skogssameby har hamnat i ett låst läge.

– Jag tror inte ett smack på resonemanget att renarna blir skämda av vindkraftsverk. Renar är ett hjortdjur som genom historien visat att det kan anpassa sig till nya förhållanden, hävdar Ingemar Stenbeck.

Nyligen bemötte företaget i en komplettering kritik från bland annat Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Norrbottens ornitologiska förening samt Gällivare skogssameby.

Nu väntar en extra remissrunda innan ärendet ska avgöras av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Vasa vind förbereder en planerad byggstart till 2021. Byggtiden beräknas till två år. Förutom miljötillståndet förutsätter projektet en köpare som är beredd att finansiera bygget.

– Det ska nog inte innebära något problem. Våra beräkningar pekar på att fullt utbyggd kommer vindkraftsparken på Hällberget att producera 1,5 terawattimme per år vilket motsvarar en vanlig kärnkraftsreaktor, påpekar Ingemar Stenbeck.

De vill bygga vindkraftsparken

Vasa vind AB startade 2008. Det är en av Sveriges snabbast växande vindkraftsaktörer. Företaget ägs av brittiska HC-Capital. Affärsidén är att utveckla, bygga, äga eller driva landbaserade vindkraftsparker i Sverige.

I dag bygger Vasa vind med hjälp av finansiering från den nederländska pensionsförvaltaren APG en av landets största vindkraftsparker i Jämtland. Företaget äger eller sköter driften av fyra vindkraftsparker i Jämtland och Västerbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!