LÄS MER:Kräver folkomröstning

LÄS MER: Folkomröstningen faller

LÄS MER:Föräldrarna: Rör inte vår skola

Därmed lever fortfarande frågan om en folkomröstning. Detta trots att man i måndagens kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med koalitionens förslag om nya skolstrukturen, det vill säga det förslag som innebär att man slår ihop högstadierna i nuvarande Gränsskolan.

Koalitionens företrädare hävdade under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige att folkinitiativet inte är godkänt eftersom man saknar fullständiga personnummer till namnunderskrifterna. Att då rösta igenom en folkomröstning vore att ignorera kommunallagen och göra ett övertramp mot demokratin, säger flera politiker, bland andra kommunalrådet Sven Tornberg (C).

– Från vårt håll måste vi förhålla oss till det regelverk som finns. Personnummer är en viktig del i ett sådant här folkinitiativ.

Delar av Socialdemokraterna menar å andra sidan att det viktiga är att ta åt sig av vad medborgarna i Haparanda vill och att man ska gå vidare med folkomröstningen trots att namninsamlingen inte har genomförts helt korrekt.

– Ni åberopar lagboken för att ni själva inte ska behöva säga att ni inte vill ha en folkomröstning, säger Bengt Westman (S) som menar att man kan ta reda på identiteten hos de som inte har fyllt i sitt fulla personnummer.

– Om ni vill identifiera de som har skrivit under så kan ni göra det även utan de fyra sista siffrorna. Men det ni säger är att ni inte vill göra det.

Genom en minoritetsåterremiss från S och V lever fortfarande frågan om folkomröstning. Frågan är om återremissen leder till att man ändå kan godkänna folkinitiativets omkring 900 namnunderskrifter utan personnumren. Än så länge går koalitionen i alla fall framåt med sitt förslag till nya skolstrukturen. För där begärde inte S och V någon återremiss utan där vann koalitionens förslag mot S förslag med 19 röster mot 11.

Socialdemokraterna hade bantat sitt förslag med 50 miljoner kronor genom att ta bort ett nytt bibliotek från planerna.

Vänsterpartiet som har varit emot Socialdemokraternas tidigare förslag har svängt i frågan efter bantningen i nya förslaget.

– Om det kommer ett förslag som är bättre så ändrar vi oss och därför ställer vi oss bakom S nya förslag, säger Monica Perdahl Täikkö (V).

Men förslaget på omkring 100 miljoner kronor bet ändå inte på koalitionen.

– Att vänta till 2024, enligt Socialdemokraternas nyinkomna förslag, känns helt absurt, säger Niklas Olsson (M) som vill få igång nya skolstrukturen tidigare och använda befintliga lokaler.