Nya prover tagna av blyhaltigt vatten

Pajala kommun har tagit nya prover av dricksvattnet i Kaunisvaara, som innehåller förhöjda halter av bly.

5 oktober 2018 11:35

– Vi hoppas få svar på måndag, säger Ulf Kero, arbetsledare vid vatten och avlopp på Pajala kommun.

Någon koppling till gruvstarten tror inte Kero att det finns.

– Nej, det har vi inga indikationer på. Våra borrhål ligger så pass långt ifrån så det ska inte finnas någon risk att vattnet påverkas.

Läs mer: Dricksvattnet förorenat

Halterna av bly ligger klart över tillåtna värden och vattnet anses som otjänligt.

– Det är klart att det är oroande om det skulle visa sig vara något i vårt vatten.

Ulf Kero tror dock att det snarare beror på gamla armaturer i det privata hushåll där det aktuella vattenprovet togs.

– De nya proverna har vi tagit i ett annat hushåll och vi har spolat vatten länge innan provet togs.

Tills vidare finns vatten att hämta vid vattenverket i byn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström