Ny vår för insnöade jätteprojektet

Efter flera frysta år ska vindkraftsprojektet i Markbygden tinas upp. "Vi börjar i år", säger Pamela Lundin, Enercon i Sverige.

8 februari 2017 05:00

Det gigantiska projektet har hittills resulterat i 48 vindkraftverk på plats. Av dessa har Svevind och Enercon tolv i trakten av byn Koler. Övriga står i trakten av Svensbyn och ägs av Enercon.

Under 2014 tog det stopp. Elpriserna ha varit låga på senare år. Likaså har priserna på elcertifikat, den subvention förnyelsebar energi omfattas av, varit ogynnsam jämfört med tidigare. Samtidigt har kostnaderna för att tillverka vindkraftverk sjunkit.

– Sammantaget bedömer vi att bara projekt med de bästa förutsättningarna kommer att genomföras framöver, säger Maria Stenkvist, Energimyndigheten.

Nu ska i vart fall Markbygdenprojektet ta ny fart.

– Vi börjar med infrastrukturen under våren, det gäller bland annat vägar, säger Pamela Lundin, operativ chef vid Enercon i Sverige.

Vindkraftverk kommer att resas.

Sedan länge ligger det ett antal väldiga betongringar i Piteås hamn. Ringarna är delar till torn som aldrig restes senast det begav sig.

– Vi planerar nu för hur vi ska göra, det kommer att resas verk men det går inte säga hur många det blir i år. Vi kommer däremot inte att elansluta några verk det här året, säger Pamela Lundin. Ledningar behöver dras till det ställverk som finns i trakten av Svensbyn.

Det delprojekt som återupptas, med fortsättning kommande år, omfattar 77 verk. Det blir en fortsättning i terrängen bortom de verk som uppförts i Svensbytrakten.

Verken får en kapacitet på 2,35 megawatt vardera och en höjd, med rotorbladet i högsta läget, på 190 meter, några meter högre än de senast byggda verken.

Villkoren anger att det måste finnas varnande blinkande ljus. En massa vindkraftverk som blinkar kan uppfattas störande, frågan är om det går att begränsa.

– Vi diskuterar med myndigheter om det, säger Lundin.

Vad som händer sedan de 77 verken är i drift ger inte Pamela Lundin några upplysningar om.

Enercon är en tysk tillverkare av vindkraftverk. Svevind arbetar med att få vindkraftsprojekt till stånd. För något år sedan gjordes en rockad där Enercon tog ett större ansvar över Markbygdenprojektet. Svevind ansvarar dock för det som möjligen blir nästa steg, bygget av 179 verk i ett område längre västerut.

Ursprungligen planerades för 1 101 verk. Naturvård och förvarsintressen har påverkat till att krympa antalet. Dessutom byggs numera större verk än tidigare. De medger högre kapacitet och då behövs färre verk.

Slutligen bestäms antalet av hur pass uthålliga och ekonomiskt starka Enercon och Svevind är.

0920-26 29 26

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Nordlund