Ny ledare, samma kurs?

7 november 2019 06:00

Mycket intresse riktas mot frågan om vilka som blir Luleås nya kommunalråd efter att Niklas Nordström har avgått. En del som jag har träffat har också frågat om ledarskiftet även innebär en politisk öppning till förändring. Svaret på den sista frågan är tyvärr nej.

Niklas Nordström var arkitekten bakom det styre som Luleå har idag med socialdemokraterna i ledningen, men med starkt beroende av moderaterna som stödparti. Det styret kommer inte att upplösas för att kommunalrådet avgick. Socialdemokraterna och moderaterna i Luleå är idag rejält hopflätade både politiskt och ekonomiskt.

I budgetpolitiken, som styr villkoren för de flesta politikområden, delar socialdemokraterna den analys som moderaterna tidigare var ensamma om. Det är en ekonomistisk syn där nivåerna på överskott på driftsbudget, nej till skattehöjning och krav på minst oförändrad soliditet, leder till mycket hårda sparkrav. Kraven och styrmetoderna liknar de som används i ett storföretag på en konkurrensutsatt marknad. Men Luleå kommun är inget företag. Kommunen ska vara en demokratisk organisation vars främsta uppgift är att lösa medborgarnas gemensamma problem och leverera den bästa välfärden för oss som bor här.

Maktmässigt är socialdemokrater och moderater ihopflätade på ett sätt som svårligen kan ändras med mindre än att nyval krävs till alla nämnder och styrelser och ett nytt arvodessystem beslutas för återstoden av mandatperioden fram till 2022. Det kommer knappast att ske.

Nuvarande arvodessystem ger kraftiga fördelar till socialdemokraterna och moderaterna. Dessa båda partier fick drygt 52 procent av rösterna i senaste kommunalvalet men de har skräddarsytt ett arvodessystem som innebär att S och M tillsammans får 80 procent av de personanknutna arvodespengar som kommunen betalar ut. De har inget ekonomiskt intresse av att ändra nuvarande system.

Systemet ger också moderaterna tillträde till alla beredningar i styrelser och nämnder i kommunen. Det innebär att de får förtur till att påverka alla politiska frågor i ett tidigare skede än övriga partier, vilket är en stor fördel för moderaterna och en nackdel för oss andra.

Det är sant att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans har 32 mandat, vilket skulle kunna ge ett annat majoritetsstyre i kommunen. Det var också vårt mål efter senaste valet. Socialdemokraterna valde själva moderatspåret istället för ett år sedan.

Vi har inte fått något enda tecken på att de är beredda på politisk omprövning i samband med ledarskiftet som nu står för dörren.

Från Vänsterpartiet fortsätter vi arbeta för en politiskt förändring. Själv tror jag att en sådan förändring är möjlig, åtminstone på lite längre sikt.

Men det krävs mera än ett personskifte på kommunalrådsposten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bertil Bartholdson Gruppledare (V) för Vänsterpartiet, Luleå