Norrlands röst i Europa

4 april 2019 05:00

Socialdemokraterna i skogslänen har haft god representation i Europaparlamentet ända sedan Sverige gick med i EU 1 januari 1995.

Birgitta Ahlqvist, Södra Sunderbyn, var ledamot 1995-1998. 1998-2007 tog Ewa Hedkvist Petersen, Luleå, säte i parlamentsbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg.

Därefter blev det Jens Nilsson, Östersund, som tog över den norrländska stafettpinnen.

Han tillträdde efter förändringen i Lissabonfördraget 1 december 2011 och satt i Europaparlamentet till sin alltför tidiga bortgång 13 mars 2018.

Det är en S-trio som har påverkat och gjort stor nytta för norra Sverige.

Skogslänsrepresentanterna har sett till att de regionala kraven hörts och synts även på EU-nivå.

Resultaten är tydliga.

Gleshet har blivit ett kriterium för att få stöd från EU:s strukturfonder. EU-kommissionen har pekat ut Norrbotniabanan och den Botniska korridoren som en prioriterad sträcka.

Runtom i norra Sverige finns nu också många utvecklingsprojekt som får EU-stöd. Några norrbottniska exempel:

• Genom projektet Pegin XL hjälps små och medelstora företag i Norrbotten att expandera utanför den egna regionen. Till exempel kommer ett permanent exportkontor att etableras i regionen.

• Projektet Snöakademin vid Luleå Tekniska Universitet syftar till att utveckla snö- och iskunskap för regionens näringsliv.

• Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag inom besöksnäringen i norr.

Det säger något om den roll som EU:s sammanhållningspolitik spelar för Norrland – och om Birgitta Ahlqvists, Ewa Hedkvist Petersens och Jens Nilssons avtryck i Europapolitiken.

Även kommande år finns förutsättningar att få en stark norrländsk representant i Europaparlamentet.

Socialdemokraterna i skogslänen har lanserat regionrådet Erik Bergkvist, Umeå, som sin kandidat och han har placerats på fjärde plats på den socialdemokratiska valsedeln inför Europavalet 26 maj.

Det innebär att det finns goda förutsättningar för Bergkvist att bli vald om Socialdemokraterna gör ett val på ungefär samma nivå som 2014. Då fick partiet fem mandat i Europaparlamentet.

För den breda allmänheten är Erik Bergkvist inget känt namn. Men han har massor av politisk erfarenhet och kunskaper i sitt bagage.

Som regionråd i Västerbotten har han jobbat med regional utvecklingspolitik under många år.

Han har ingått i styrelserna för både Norrlandsfonden och Almi företagspartner, vilket innebär att han har god inblick i det regionala näringslivet.

Dessutom har han internationell erfarenhet efter ledamotskapet i Östersjökommissionen.

Till detta ska läggas Erik Bergkvists uppväxt i lilla Norsjö, som gör att han vet allt som behöver vetas om de norrländska basnäringarnas betydelse.

I Norsjö lärde han sig vikten av att norrländska gruvor, skogsföretag och träindustrier har ett fungerande handelsutbyte med övriga Europa.

Erik Bergkvist har därför vad som krävs för att bli en stark regional representant i Europaparlamentet.

Det förutsätter emellertid två saker. 1) Att människor röstar i vårens val. 2) Att de röstar på Socialdemokraterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson