De förbereder sig för krisen tillsammans

Om en katastrof inträffar så finns de dem som står redo att agera."Om vi är förberedda så blir lokalsamhället tryggare", säger Pär Plüschke från Preppa tillsammans.

"I en krissituation så hjälps människor åt", säger Pär Plüschke från Preppa tillsammans.

"I en krissituation så hjälps människor åt", säger Pär Plüschke från Preppa tillsammans.

Foto: Privat

Norrbottens län2019-10-05 17:00

Kriser och katastrofer syns mycket i tv-serier och filmer. Ofta porträtteras prepparen, alltså den som förbereder sig för en krissituation, som en ensam person i en bunker. Det är en bild som gruppen Preppa tillsammans vill förändra.

– Om det sker en kris så är det vi som bor och befinner sig på plats som är de första att agera och om vi är förberedda så blir lokalsamhället tryggare, säger Pär Plüschke från Preppa tillsammans.

Under lördagen föreläser han om prepping på Försvarsmuseum i Bodens hållbarhetsfestival "Redo". Pär Plüschke ser ett ökat intresse för krisberedskap bland allmänheten. Förutom hans grupp i Skarpnäck så har det även startats upp liknande studiecirklar och grupper i flertalet andra bostadsområden i Stockholm, och nu är även en studiecirkel på gång i Östersund.

– Många upplever ett allt otryggare omvärldsklimat. Det finns en oro för krig, klimatförändringar och ekonomisk kollaps. Men när man börjar träffas och titta på vad man tillsammans kan göra för att förbereda sig bytts den oron ut mot en hoppfullhet. Man ser en styrka och hopp i gemenskapen.

För Pär Plüschke väcktes intresset för prepping till liv när en stor brand i ett flerfamiljshus i Skarpnäck gjorde 200 personer hemlösa. Efter att räddningstjänsten organiserat ett stormöte med allmänheten påbörjades ett stödarbete.

– Folk på plats kunde börja agera omedelbart. I en krissituation så hjälps människor åt.

Från myndigheternas sida har arbetet med krisberedskap intensifierats. 2017 hölls den första krisberedskapsveckan i Sverige och förra året kom en uppdaterad version av beredskapsbroschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Luleå kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys som ska lämnas in till kommunstyrelsen nästa vecka. Rikard Aspholm som är säkerhetsansvarig på Luleå kommun menar att kommunen nu gör ett omtag i krisberedskapsarbetet.

– Vi har inte haft en systematik i det vi gör. Men vi har nu också fått väldigt bra ledning av myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilket vi saknat tidigare, säger Rikard Aspholm.

Har du någon åsikt om Preppa tillsammans och sådana här initiativ från civilsamhället?

– Det är jättebra. Myndigheterna kan inte lösa alla medborgares problem. Det bästa är ju inte att springa ut i skogen och gömma sig, det är bättre att hjälpa och stötta varandra.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!