Tummen upp för Region Norrbottens ekonomi

En bild på en sjuksköterska som ger tummen upp fick illustrera Region Norrbottens ekonomi som presenterades i en delårsrapport under torsdagen.

Norrbotten 3 oktober 2019 18:35

– Vi har ärvt en ekonomi i fullkomligt moras, sa regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) i en intervju med Norrbottens media i måndags. Men när Region Norrbottens ekonomidirektör Tarja Repola presenterade delårsrapporten på kommunstyrelsens sammanträde under torsdagen fick en bild av en sjuksköterska som ger tummen upp sammanfatta det ekonomiska läget.

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för verksamheten i augusti på 142 miljoner kronor. Det är 13 miljoner mindre än budgeterat, men 180 miljoner kronor bättre än i delårsrapporten i april.

Förklaringen anges bland annat vara mer pengar från regeringen än man budgeterat för, lägre kostnader för inhyrd personal, lägre sjukskrivningstal, mindre övertid under sommaren och regionens pensionsportfölj har gett avkastning.

– Att vi i dag har en ekonomi som ser ganska bra ut får inte lura oss. Vi måste säkerställa att verksamheten betalar driften, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Oppositionsrådet Anders Öberg (S) var också belåten över delårsrapporten.

– Kul att se att vi kan få ett bra resultat. Men då måste vi veta vad som hänt och tacka regeringen för de medel som tillförts. Att sjukrivningstalen minskar är ett arbete vi började med för flera år sedan. Många av sakerna vi ser utfall på idag är en resa som gjorts under många år.

Av de 17 strategiska mål som i delårsrapporten beskrivs som mål för att uppnå ”god ekonomisk hushållning” anses 2 vara uppfyllda. 13 av målen anses delvis ha uppnåtts och 2 har inte nått upp till målsättningen. Bland annat anses målet om ”Ett rikt och brett kulturliv” vara uppnått.

– Hur har man tagit fram det? För om man läser i rapporten finns det väldigt lite skrivet, säger Elisabeth Lindberg (S).

Nils-Olov Lindfors menar att det ska göras en utvärdering om vad som gjorts på området och att det presenteras närmare senare.

När det gäller kostnaderna för divisionerna ser det mörkare ut. Nettokostnaderna för helåret beräknas bli 373 miljoner kronor högre än förra året. En ökning med 4,7 procent.

– Kortsiktigt ser ekonomin bra ut. Men inte om man tittar längre fram, säger Anders Öberg (S).

Regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) ser dock positivt på framtiden.

– Jag vidhåller min kritik om att vi ärvt en ekonomi i moras. Det positiva resultat vi ser nu är från perioden april till augusti, vilket är efter att vi tillträtt. På divisionerna har man börjat förstå att man måste göra besparingar för en hållbar utveckling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Jätteraset: Backgård går mot valfiasko – kan förlora två av tre väljare • "Tråkigt om det blir maktskifte"

Jätteraset: Backgård går mot valfiasko – kan förlora två av tre väljare • "Tråkigt om det blir maktskifte"

Ministern på hemmaplan i Haparanda • Gjorde studiebesök • ”Ett behov av att hela tiden satsa på välfärden”

Ministern på hemmaplan i Haparanda • Gjorde studiebesök • ”Ett behov av att hela tiden satsa på välfärden”

Beslut: ✓Fler vårdplatser ✓Högre löner till läkare och sjuksköterskor ✓Stärkt kvinnohälsa i Kiruna

Beslut: ✓Fler vårdplatser ✓Högre löner till läkare och sjuksköterskor ✓Stärkt kvinnohälsa i Kiruna
Ledare

Ledare: Regionråden försöker göra bisak till huvudsak

Regionråden försöker göra bisak till huvudsak