Så går skyddsjakten på säl i Norrbotten

Norrbotten har hittills minst antal fällda gråsälar i landet under den pågående jaktsäsongen. Jakten på vikare har gått bättre.

Norrbotten 28 november 2019 11:02

Sälar kan ställa till med stora problem för fiskare och anses hota fiskerinäringen. De stjäl fisk från nät samtidigt som de förstör redskap. 

Om detta blir ett alltför stort problem kan Naturvårdsverket bevilja skyddsjakt – den enda typen av jakt på säl som är tillåten. Det finns dock planer på att införa licensjakt på gråsäl.

I norr är det gråsäl och vikare som kan ställa till det. Mest vikare medan gråsälar är vanligare söderut. 

Naturvårdsverket tillåter i år att 1 750 gråsälar och 305 vikare jagas fördelat mellan länen under jaktsäsongen. Säsongerna började tidigare i år – 20 april för gråsäl och 1 maj för vikare – och de båda slutar den 31 januari 2020. Totalt får 60 gråsälar skjutas i Norrbotten under den pågående säsongen. 

Den 25 november hade 14 gråsälar skjutits i länet. Det är lägst i hela landet. Till exempel har Västerbotten fällt 24 av 60, och Västernorrland 41 av 80. Stockholm har skjutit flest. De har kommit upp i 208 fällda sälar av sina 400 tillåtna. 

 

När det gäller vikare är det bara Norrbotten och Västerbotten som har skyddsjakt. Här har Norrbottens jägare varit mer aktiva och fällt 260 av sina 275. Detta enligt Naturvårdsverkets rapportering från den femte november. Västerbotten har endast 30 som de får jaga och utav dessa har de skjutit 13 stycken. 

Under säljakten ska varje fälld säl rapporteras in till Naturvårdsverket, och från och med den 29 november ska de även anmälas till länsstyrelsen. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kommentera
Läs mer!

Gammal lag skapar konflikter om marken • Han leder polariserade jaktutredningen • "Samebyar kan visa att de har en Girjasrätt"

Gammal lag skapar konflikter om marken • Han leder polariserade jaktutredningen • "Samebyar kan visa att de har en Girjasrätt"

Ny kritik mot jaktutredningen – krav på att lagförslag skjuts upp • Töyrä: "Förstår inte riktigt oron"

Ny kritik mot jaktutredningen – krav på att lagförslag skjuts upp • Töyrä: "Förstår inte riktigt oron"
Visa fler
Ämnen du kan följa