Nu vill EU finansiera svenska skogsbränder

Det brinner för lite skog i Sverige och därför storsatsar länsstyrelsen i flera län för att genomföra fler naturbränningar.

För att få större biologisk mångfald så eldas vegetationen upp.

För att få större biologisk mångfald så eldas vegetationen upp.

Foto: Tommy Borg

Norrbotten2019-10-11 11:03

För hundratals år sedan brann 1-1,5 procent av Sveriges skog varje år. Nu brinner det i snitt 0,16 procent varje år. Ett problem om man frågar naturvårdshandläggaren Fredrik From på Norrbottens länsstyrelse i Jokkmokk.

– Även om det brunnit mycket de senaste åren så brinner det överlag mycket mindre. Och det finns många pyrofila arter som är beroende av bränd skog för att överleva, det är för dem som vi bränner skog, säger han.

En naturvårdsbränning är dramatiskt för djur- och växtlivet just under branden, men nyttan efteråt är stor för många utrotningshotade arter. Bland annat ett 40-tal insekter, och de mycket ovanliga växterna brandnäva och svedjenäva. Deras frön vilar länge i marken i väntan på en brand, först när fröna hettas upp till 50 grader kan de börja gro.

Det stora projektet heter Life Taiga, kostar 100 miljoner kronor och är finansierat av EU och Naturvårdsverket. Sammanlagt är det 14 länsstyrelser i Sverige som är med och tillsammans ska de bränna 2 000 hektar skog i de så kallade Natura 2000-områdena mellan åren 2015-2020.

I veckan samlas alla deltagare i Ekorrselet utanför Vindeln för att sammanfatta och utvärdera. Fredrik From är vårt läns främsta skogsbrännare och är regional projektledare.

– Ambitionen är att det efter projektets slut ska utökas till ett internationellt projekt tillsammans med Finland och Estland. Vi hoppas då att det ska bli så, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!