Flygplatschefen: "Vi måste anpassa kostymen"

Andreas Fredriksson, flygplatschef Kiruna Airport menar att de minskade antalet flygningar till Kiruna har en stor påverkan på flygplatsen.
Andreas Fredriksson, flygplatschef Kiruna Airport menar att de minskade antalet flygningar till Kiruna har en stor påverkan på flygplatsen.

På länets flygplatser har det skett en kraftig minskning av antalet resenärer vilket lett till indragna flygningar. Något som slår hårt mot flygplatserna.

Norrbotten 20 mars 2020 09:00

Vid Kiruna Airport, den flygplats som är länets största bortsett från Luleå Airport, uppger Andreas Fredriksson, flygplatschef, att den kraftiga minskningen av resenärer är mycket kännbar. 

– De kommersiella bolagen har gjort kraftiga reduceringar i sina flygningar till Kiruna och det påverkar oss. Just nu befinner vi oss i en krishantering både externt och internt, säger han. 

Enligt Andreas Fredriksson vet man ännu inte hur pass hårt Kiruna Airport kommer att drabbas eller om personal kommer att behöva varslas. 

– Men vi kommer att behöva anpassa kostymen samtidigt som vi vill behålla bästa möjliga förmåga, säger han. 

Däremot anser Andreas Fredriksson att det är för tidigt att börja prata om antal personer som kommer att varslas.

– Men visst kommer det att ske en del korttidspermitteringar men samtidigt behöver vi ha en god förmåga för de plan vi tar emot, säger han. 

I dagsläget kommer flygplatsen göra prioriteringar för att upprätthålla kapaciteten så att ambulansflyget ska kunna starta och landa från flygplatsen. 

Kiruna Flygplats likt flygplatserna i Gällivare och Pajala behöver vara öppna om de ska kunna ta emot ambulansplan. Gällivare flygplats ansvar också för delar av postgången från norra till södra Sverige. 

Enligt Michael Gustafsson, flygplatschef på Gällivare Airport, går fortfarande trafiken med lika stor turtäthet, trots mycket färre resenärer. 

– Det pågår förhandlingar mellan Trafikverket och operatören över turändringarna och det är egentligen först då som vi vet hur vi kommer påverkas, säger Michael Gustafsson, flygplatschef Gällivare Airport. 

Men flygplatschefen meddelar samtidigt att det inte finns någon risk att flygplatsen ska stängas. Flygplatsen behövs för kunna transportera patienter till och från Gällivare sjukhus och att postgången ska fungera oförändrat. 

– Vi tror inte att vi kommer att behöva varsla någon i personalen under tiden men det är så klart svårt att säga något om framtiden och virusets utveckling framöver, säger Michael Gustafsson.

På Pajala Airport har man också sett en minskning av resenärer och likt Gällivare Airport inväntar de Trafikverkets och operatörens beslut.

Enligt flygplatschefen kommer beslutet att för hur turtätheten förändras och de förändringar som behöver ske i ljuset av beslutet att fattas under början på nästa vecka.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa