Lägre arbetslöshet i Norrbotten än innan pandemin

En lägre andel av alla akademiker i Norrbotten är arbetslösa nu än för två år sedan, men långtidsarbetslöshet är ett växande problem i länet.

"Det är mycket oroande att långtidsarbetslösheten ökar trots att det just nu finns rekordmånga lediga jobb. Långtidsarbetslösa akademiker måste erbjudas kvalificerad kompetensutveckling", säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

"Det är mycket oroande att långtidsarbetslösheten ökar trots att det just nu finns rekordmånga lediga jobb. Långtidsarbetslösa akademiker måste erbjudas kvalificerad kompetensutveckling", säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Norrbotten2022-03-16 12:00

I februari var arbetslösheten bland akademiker i Norrbotten 2,8 procent. Det är en lägre andel än motsvarande månad innan pandemin då arbetslösheten låg på 3,4 procent. Det visar en ny analys från Saco.

När pandemin drog in sköt arbetslösheten i höjden. I Norrbotten nådde den sin topp på 3,9 procent i juni 2020. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit och ligger under eller i paritet med nivåerna innan pandemin i större delen av landet.

Arbetslösheten bland akademiker har minskat generellt, men har samtidigt skiftat karaktär. En allt större andel av alla inskrivna arbetslösa har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än tolv månader, visar analysen.

Före pandemin hade 35 procent av de arbetslösa akademikerna varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mer än 12 månader. I dag är den siffran 41 procent. Rikssnittet ligger på 47 procent.

– Det är mycket oroande att långtidsarbetslösheten ökar trots att det just nu finns rekordmånga lediga jobb. Långtidsarbetslösa akademiker måste erbjudas kvalificerad kompetensutveckling. Dessutom måste Arbetsförmedlingen se till att de har den expertis som krävs för att möta akademikers behov, säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!