Ni har inget på mässan att göra

6 november 2019 06:00

I våras nominerades Luleå till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Utmärkelsen går till den kommun som lyckats bäst med att utveckla och förbättra verksamheter kopplade till arbetsmiljö, samhällsbyggande och demokrati och delas ut av Kvalitetsmässan, Saco och Vision.

Tävla om att utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Man kan undra vem eller vilka som haft den dåliga insikten att nominera?!

När så mycket negativ kritik framförts, i såväl i lokala medier som i riksmedier liksom på demonstrationer och i sociala medier, så platsar Luleå kommun självklart inte i den nominerade gruppen. Det gäller alla fyra kriterier; såväl demokrati, verksamheter inom vård, förskola, skola och omsorg, arbetsmiljö inom alla ovan nämnda verksamheter och därigenom även samhällsbyggande.

Kommunledningen har dessutom dragit tillbaka sin egen nominering. Detta efter att såväl kommunalrådet Niklas Nordström som kommundirektören Mikael Lekfalk ”avgått” på grund av ”ouppklarade oklarheter”. Man kan tycka att nomineringen borde ha dragits tillbaka, oavsett om ovanstående personer fått avgå eller inte.

Trots att kommunledningen har dragit tillbaka sin egen nominering verkar nuvarande kommunledning vara beredd att satsa 300 000 kronor (eller är det 600 000 kr) på att närvara på Kvalitetsmässan. Hur förklarar någon ansvarig detta?

Det måste tänkas nytt inom kommunen efter ”ledningskraschen”. Man kan inte bara skylla på vissa politiker. Alla i ledande position har ett ansvar att sätta ned foten när någon/något styr eller går åt fel håll.

Att eftersträva demokrati och lyhördhet är en grundläggande förutsättning för en levande demokrati. Efter dessa misslyckade år – med allt negativt som detta inneburit – finns all anledning att nuvarande kommunledning inser allvaret.

Det är inte bara de avgående personernas handlingar som behöver ifrågasättas. Alla – särskilt alla i nuvarande ledningsgrupp – har ett ansvar att försöka återupprätta förtroendet för politiken.

Ett förslag är att avstå från att närvara på Kvalitetsmässan. Ni politiker och tjänstemän har inget där att göra i nuläget. Överför pengarna till andra verksamheter, som går på knä på grund av brist på resurser, till exempel inom vård, förskola, skola och omsorg – basnäringarna inom kommunen. Eller varför inte till bevarandet av Musikens Makt? På så sätt kommer pengarna många fler tillgodo än till några politiker/tjänstemän som åtnjuter upplevelser i en gräddfil som kommunledningen inte gjort sig förtjänt av.

Synonymer på maktfullkomliga politiker/tjänstemän förskräcker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frustrerad f d S-fritidspolitiker, f d anställd inom skolförvaltning