Nazistsymbolen som fick honom dömd

Bo Nilsson kandiderar till Bodens kommunfullmäktige. Nu döms han för hets mot folkgrupp efter att han burit en nazistsymbol på jackärmen under en intervju.

8 november 2017 18:21

Norrbottens Media har skrivit om Nilsson som också väljer att kandidera till Bodens kommunfullmäktige 2018 för att representera den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Han åtalades för hets mot folkgrupp i mars av kammaråklagare Klara Dahlström, åklagarkammaren i Luleå. Åklagaren anser att Bo Nilsson begått gärningen, hets mot folkgrupp med uppsåt, medan han hela tiden bestridit brott.

Det var under en intervju för ett år sedan med NMR:s propagandakanal, Nordfront media, som Nilsson bar sin Totenkopfsymbol – som är en specifik nazistsymbol – på jackärmen. I tingsrätten har åklagaren Dahlström åberopat fotografier av den aktuella jackan samt spelat upp den film som lagts upp på internet.

Vittnesförhör har även hållits med den välkände historikern Dick Harrison som rätten saknar anledning att ifrågasätta. Då framgår det att dödskallemärket som utformades 1934 har blivit ökänt som SS egna symbol som användes före och under andra världskriget.

Enligt rättspraxis har personer som burit symboler med anknytning till nationalsocialistiska rörelser dömts för hets mot folkgrupp. Det straffbara med att exponera nazistiska symboler ligger främst i den tydliga kopplingen till Tredje riket och dess idéer om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och massutrotning av judar.

Bo Nilsson har för sin egen del enligt domen förklarat sig vara helt införstådd med vad Totenkopfsymbolen står för, men gjort gällande att han burit den med " ironisk" hänsyftning till hur det kommer att se ut " om inte massinvandringen stoppas". Nilsson har dessutom uppgett att han burit den aktuella symbolen vid flera tillfällen sedan den syddes fast på jackan 2006. Han har även varit utomlands i exempelvis Berlin utan att få några som helst reaktioner på den.

Den dömde säger sig också vara helt ovetande om att filmen skulle läggas upp på Youtube. Han trodde endast att intervjun skulle ses av likasinnade på Nordfronts hemsida. Genom spridningen på Youtube har filmen spritts på det sätt som krävs för straffansvar.

Kammaråklagaren Klara Dahlström tycker att den fällande domen mot Nilsson är välskriven.

– Jag åtalade för normalgraden men tingsrätten gjorde en annan bedömning och dömde för ringa brott. Det är inte så mycket att säga om det, säger hon.

Märket på Bo Nilssons jacka förverkades också. För hans försvarare Jan Wennerbrandt var domen väntad med tanke på tidigare fällande domar som gällt hets mot folkgrupp.

– Det är dock en invecklad fråga var man ska dra gränsen för att få föra fram sina synpunkter. Den symbol som rätten prövade är faktiskt aldrig prövad tidigare däremot hakkors, säger Wennerbrandt.

Domen kan överklagas till hovrätten men då krävs det prövningstillstånd.

– Som jag ser det är det ingen bevisfråga, så det ska nog inte vara ett problem. Frågan är bara om hovrätten säger ja eller nej. Jag har ännu inte pratat med min klient så jag vet inte hur han ser på domen. Det ska jag göra de närmaste dagarna, säger Wennerbrandt.

Påföljden för Bo Nilsson blir 5 000 kronor i böter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa