När hela hjärtat är med – så jobbar de i Töre

Hälsans Big five är i fokus i det hälsofrämjande projektet i skolan i Töre. "Det är bra stämning i skolan" säger Nelly Wälimaa i årskurs fem.

12 maj 2019 15:17

För ett år sedan var det hälsofrämjande projektet, som fått en förlängning, i gång.

– Bakgrunden är att vi såg att många elever sov dåligt, var stressade och hade begynnande tendenser till psykisk ohälsa med smärta i nacke och axlar. Många åt inte som de ska, många var stillasittande och behövde röra sig mer och där ingår den inre rörelsen med mindfulness och yoga, säger Helena Öhman, rektor vid skolan i Töre och ansvarig vid elevhälsan Kalix kommun.

Helena Öhman berättar vidare att de såg att de behövde höja resultatet i matematik och naturorienterande ämnen samt att de behövde se över hur elevhälsan fungerar utifrån det nya uppdraget från år 2011 där det sägs att den ska jobba mer förebyggande och främjande.

En annan parameter att ta hänsyn till är att det finns många språk i skolan i Töre.

"När hela hjärtat är med" är namnet på hela utvecklingsarbetet.

Hälsans Big five är kost, rörelse, kärlek, lyckas och återhämtning.

– Det handlar inte bara om fysisk träning, det handlar lika mycket om att må bra i kropp och själ, säger Stina Lönnqvist, bild- och dramalärare vid skolan.

Hon har jobbat som fritidspedagog och firar 40 år i skolans värld.

– Det är ett fantastiskt yrke, ingen dag är den andra lik, säger Stina Lönnqvist som arbetar väldigt mycket med återvinning i allt skapande.

Skolan arbetar med estetiska lärprocesser, vilket blir tydligt i bildsalen.

Många ämnen blir delaktiga när det handlar om, exempelvis, Vikingatiden.

– Eleverna läser och pratar om Vikingatiden först, säger Stina Lönnqvist.

Nelly Wälimaa går i årskurs fem, Sajjad Ghoolame och Dennis Perhult går i årskurs fyra och de säger att det är roligt att jobba skapande med ämnena.

De enas om att det är lättare att minnas kunskaper som uttrycks även så här.

Andra konkreta förändringar är att den fysiska miljön förbättrats, att lektionsstrukturen är likadan avseende start och avslut och att skolan medverkar till att barnen har aktiviteter på fritiden.

– Många kände sig ensamma på eftermiddagarna och vi har hjälpt dem att få i gång grupper inom allt från tennis, fotboll och dans till grupper för pokemonjakt och porslin och keramik, säger Oliver Åström, socialpedagog i skolan.

Grupperna kan, om vissa regler uppfylls, få bidrag via organisationen Reacta.

Nelly Wälimaa säger att det är bra stämning i skolan nu.

– Alla är snälla och roliga, det var mer rörigt tidigare, säger Dennis Perhult som tror att mer rörelse i skolan bidragit till den bättre stämningen.

Helena Öhman visar att skolans resultat har förbättrats och att elevernas utlåtanden om trygghet, trivsel och respekt i skolan är en stor förbättring.

Medarbetarenkäter visar på stor arbetsglädje och ökad trivsel på arbetet.

I hela processen har skolan samarbete med Luleå tekniska universitet.

Oliver Åström säger att det sammantaget har skett en stor förändring till det bättre.

– Det är mycket god stämning i skolan. Eleverna visar respekt mot varandra, de vet vad som är rätt och fel och det är lugnt här, säger Oliver Åström som i beskrivningen av hans roll säger "jag gör lite av allt möjligt, jag är där jag behövs".

– Det handlar om beteenden och relationer, om föräldrakontakter och om att visa vad som händer i skolan på sociala medier, säger Oliver Åström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson