”Vi har gjort så mycket som vi bara har kunnat"

Murjeks gemensamma bad- och tvättstuga behöver renoveras. Jokkmokks kommun som äger fastigheten vill nu att föreningen som sköter driften också ska stå för upprustningen.

Britt-Marie Holmberg är en bland flera i byn som lägger ner ideellt arbete i föreningen Murjeks Bad och Tvätt. Hon har varit kassör i föreningen i hela 39 år.

Britt-Marie Holmberg är en bland flera i byn som lägger ner ideellt arbete i föreningen Murjeks Bad och Tvätt. Hon har varit kassör i föreningen i hela 39 år.

Foto: Joakim Nordlund

Murjek2021-03-26 18:00

För cirka 20 år sedan fick Murjek en helt ny gemensam bad- och tvättstuga. Den byggdes med pengar från Råneälvdalsprojektet och den har använts av bybor och besökare sedan dess. Fastigheten ägs av Jokkmokks kommun och den är i det stora hela välskött men det finns bland annat behov för renovering i några av våtutrymmena. 
- Se, där har väven släppt helt från väggen, säger Britt-Marie Holmberg och pekar. 
Hon är kassör i föreningen Murjeks Bad och Tvätt, ett uppdrag som hon har haft i hela 39 år. Förutom tvättstuga med torkrum finns där också två bastur. I fastigheten ingår också fyra stugor som föreningen har hyrt ut och där inkomsterna har gått till att bland annat täcka utgifterna för städning, gräsklippning, snöskottning och städning. 
- Vi har gjort så mycket som vi bara har kunnat. Bland annat har vi bytt ut bastulavarna, berättar Holmberg. 
Nu har de fått ett nytt hyresavtal från Jokkmokks kommun som sträcker sig över tre år och där vill nu kommunen att föreningen också ska ta ansvar för upprustning och renovering av ytskikten. 
- Det tycker inte vi ska åligga en som hyr. Det tycker vi att fastighetsägaren ska svara för. Vi sköter ju i stort sett allting annat. Vi i byn lägger ner mycket ideellt arbete, säger Britt-Mari Holmberg. 
Erik Fagerström är chef för samhälls- och infrastrukturfunktionen i Jokkmokks kommun och han förklarar hur kommunen ser på det hela:
- Det har varit uppe i kommunstyrelsen och vi har inte för avsikt att lägga ut pengar på renovering av just tvätt- och badstugan. De får givetvis hyra den om de vill så. I Murjek har vi väldigt mycket lokaler i förhållande till befolkningen och väldigt knapphändiga intäkter på dem och vi måste prioritera vad vi ska ha kvar och underhålla, säger Fagerström. 
Han säger också att kommunen måste prioritera och där försöker man att behålla hembygdsgården. 
- Jag förstår att det är känsligt och att det inte känns roligt när saker försämras eller läggs ner när ekonomin är pressad. Men tyvärr ser det ut så, säger han. 
Britt-Marie Holmberg poängterar att kommunen har fått fastigheten och att byn vill fortsätta att sköta den men att fastighetsägaren ska ansvara för underhållet. Därför vill de i dagsläget inte skriva på hyreskontraktet. 
- Den är så viktig för hela byn. Även stugorna behöver få en översyn, säger hon. 

 

I det nya kontraktet står det bland annat att hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak. I en av duscharna är behovet av underhåll akut.
I det nya kontraktet står det bland annat att hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak. I en av duscharna är behovet av underhåll akut.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!