Macken lägger ned: ”Man är ingen oljeshejk direkt”

Landsbygden blir nu en mack fattigare. Lanthandlaren Susann Svennemyr i Muodoslompolo avvecklar nu tankstationen.

Susann Svennemyr har drivit Susanns lanthandeln i Muodoslompolo i drygt sju år. Nu tvingas hon att avveckla macken eftersom kostnaderna är alltför stora.

Susann Svennemyr har drivit Susanns lanthandeln i Muodoslompolo i drygt sju år. Nu tvingas hon att avveckla macken eftersom kostnaderna är alltför stora.

Foto: Katja Soutukorva

Muodoslompolo2021-03-12 17:08

Susann Svennemyr har drivit lanthandeln i Muodoslompolo i drygt sju år. Under tiden har hon haft utvecklat butiken och tillhandahåller en rad olika servicetjänster utöver det som säljs i form av livsmedel. 


En sådan tjänst är att ha en tankstation utanför butiken. Att driva en liten mack på landsbygden är däremot inte någon vinstdrivande affär. 
– Nej, inte för fem öre. Det finns inga bra förutsättningarna att driva en mack på landsbygden eftersom affären måste täcka upp kostnaderna för macken. Det är så det är, säger hon. 
Därför har hon nu tagit beslutet att avveckla den delen. 
– I år måste jag åtgärda macken på några punkter där kostnaderna blir för höga och där tidsfristen är alltför kort, säger hon. 


Bland annat är en av cisternerna utdömd och måste ersättas eller renoveras. 
– Färgen har börjat att lossna och då döms den ut. Antingen måste den målas eller bytas ut. Att köpa en ny cistern kostar i runda slängar 200 000 kronor. Macken har bara varit en service för att locka kunder och att det blir lite liv och rörelse i byn när man har en bymack, säger hon. 


Kortautomaten måste även den åtgärdas och bara den kostnaden uppgår till 43 700 kronor. 
För fem år sedan installerade hon kortläsaren och en renovering av macken. Likafullt måste de här åtgärderna nu utföras vilket helt enkelt blir för kostsamt för en lanthandel som redan i dag har det tuff på grund av rådande pandemiläge. 
– Jag ligger ju vid gränsen och har ju förlorat de flesta av mina finska kunder. Nu kämpar man bara vidare och försöker att få det att gå runt i hopp om att läget snart ska ändras, säger hon. 


Förutom renoveringarna har hon ett ansvar för macken som föreståndare som innebär kontinuerlig utbildning, kröning, besiktningar, tillsynskostnader och drift. 
– Den kostar helt enkelt långt mer än vad anläggningen ger. Och man är ju ingen oljeshejk direkt utan man måste ju betala för bränslet i förväg innan de pengarna har kommit in, säger hon. 


Hur har reaktionerna varit hos dina kunder när du har berättat om förändringen som kommer att ske?
– De flesta har förståelse men tycker också att det är tråkigt. 
Tycker du att svenska staten tar ett ansvar för landsbygden när det gäller att skapa förutsättningar för handlare att tillhandahålla drivmedel?
– Nej, det gör de givetvis inte. Och jag ska ju inte behöva bära det ansvaret kan jag tycka. 


 

Susann Svennemyr har drivit Susanns lanthandeln i Muodoslompolo i drygt sju år. Nu tvingas hon att avveckla macken eftersom kostnaderna är alltför stora.
Susann Svennemyr har drivit Susanns lanthandeln i Muodoslompolo i drygt sju år. Nu tvingas hon att avveckla macken eftersom kostnaderna är alltför stora.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!