Mat utan gifter, tack!

6 augusti 2019 06:00

På DN-debatt (4 augusti) kan man läsa ett viktigt debattinlägg under rubriken ”Sluta paketera det vi äter i skadliga förpackningar”. Det är Anne-Sofie Bäckar, verksamhetschef, Chemsec (Internationella kemikaliesekretariatet) och Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen som skrivit debattinlägget.

PFAS kan leda till levercancer, enligt Bäckar och Lexén. Jag som skriver detta har varit drabbad av svår cancer, men lever fortfarande och så länge jag gör det ska jag motverka allt som framkallar cancer. Jag brinner varje dag för att arbeta för ett Sverige och en värld utan PFAS-gifter.

Jag instämmer med debattörerna när de kräver ett PFAS förbud kopplat till livsmedel. Det innebär att alla farliga förpackningar ska bort. Danska Coop är ett föredöme när det gäller PFAS och livsmedel. Lär av dem. Jag uppmanar även olika företag inom livsmedelsbranschen i Sverige att införa PFAS-förbud. Det kan vara ett bra sätt att marknadsföra sitt företag och ett bra sätt att locka miljömedvetna kunder till sina butiker.

Eftersom även vatten räknas till livsmedel, så ska det också omfattas av PFAS-förbudet. Det innebär att Försvarsmakten får söka nya lösningar på att i sin verksamhet inte sprida ut PFAS i våra dricksvatten.

Vi vet att Försvarsmakten har stämts av Uppsala kommun, som kräver ett skadestånd hos Mark- och miljödomstolen på 225 miljoner. Orsaken är att försvaret använt sig av PFAS-haltigt brandsläckningsskum, vilket gett upphov till föroreningar av vatten med farliga PFAS-gifter.

Situationen i Ronneby där också försvaret spridit ut PFAS-gifter i vatten, genom sin flygverksamhet, har gjort att Högsta domstolen nyligen slagit fast att dricksvatten är en produkt som omfattas av produktansvarslagen.

Självklart ska ett PFAS-förbud gälla dricksvattnet som finns i Vättern.

Idag – utan att skämmas – sprider Försvarsmakten PFAS rakt ut i Vättern utanför Karlsborg. Nu planerar man dessutom att öka skjutningarna ovanför Vättern. Deärutöver vill man dränera flygplatsen i Karlsborg, som är rena miljöboven när det gäller PFAS. Vid en dränering sprids PFAS-gifter ut i Vättern. Dessa dumheter måste självklart stoppas. Paradoxen uppstår att vi måste försvara oss mot försvaret. Det är dagens sanning.

Den största rikedomen en människa har är sin hälsa. Det är därför jag brinner för att nu få ett PFAS-förbud i Sverige, innan EU är klar med sina utredning – som kan ta onödig tid.

På det viset kan Sverige visa att vi går i Gretas fotspår och slår vakt om vår miljö och hälsa. Det är alla människors framtid i Sverige det handlar om. Nelson Mandela sa: ”En människa är en människa tack vare andra människor”. Vi måste hjälpas åt för att få Sverige till ett PFAS-fritt land.

Arbetet måste naturligtvis vara inriktat på att EU och på sikt hela världen ska vara PFAS-fritt. Vi har inte tid att vänta.

Jag uppmanar därför Stefan Löfven (statsminister) och Isabella Lövin (vice statsminister) se till att detta blir ett ärende på regeringens bord. Därför frågar jag nu Stefan och Isabella: Är ni beredda att vara med i kampen mot cancer och anta utmaningen att göra Sverige till ett PFAS-fritt land när det gäller livsmedel?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Mannefred Folkbildare/fristående samhällsdebattör