Majoriteten ångrar beslut: "Tveksamt ledarskap"

"Jag måste ställa mig frågande till hur seriöst styre vi har här." Efter oppositionens tuffa kritik – nu backar majoriteten i frågan om att ta in företag som konkurrerar med kommunens förskolor.

15 april 2019 12:07

Ska Pajala välkomna Ströms slott AB som vill bedriva pedagogisk barnomsorg med dagbarnvårdare? I både utskottet och kommunstyrelsen var den politiska ledningen eniga om att svaret var ja. Men när ärendet kom till kommunfullmäktige backade man. I stället återremitterades ärendet. Och kritiken kom därefter.

Linda Jonsson (V) är den som ifrågasatte S, KD och SJVP:s seriositet. Vänsterpartiets gruppledare riktar sig främst mot Socialdemokraterna.

– För oss är det inga större problem med att det finns så här stora sprickor i ledningen, men vinner Pajala kommun på det här i längden? Det tror jag inte att någon tror på.

Majoriteten har tidigare tryckt på att det i princip inte är någon mening med att försöka stoppa företagets etablering eftersom det ändå kommer överklagas till förvaltningsrätten, där man redan har förlorat en gång mot samma företag.

Kristdemokraterna har dessutom rent ideologiskt varit öppna för att ta in privata aktörer. Men även KD är redo att ta ett steg tillbaka. Leif Gramner (KD) har också blivit oroad av pågående granskningar mot det aktuella företaget.

– Vi vill försäkra oss om att vi inte hamnar i svårigheter med ett sådant här beslut, utan vi vill forma riktlinjer och formerna på ett sådant sätt så att det här blir bra för oss och inte en belastning, därav återremissen.

Varför släppte man då igenom det här i kultur- och utbildningsutskottet – och i kommunstyrelsen? Johny Lantto (FS) använder det här som ammunition i sin skottsalva mot den politiska ledningen.

– Ärenden ska inte passera kommunstyrelsen om de inte är beredda. Det här är mycket allvarligt och ett bevis på ett mycket tveksamt ledarskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148