Mack åtalsanmäls för bränsleutsläpp

Bodens kommun har åtalsanmält Qstar för ett större bränsleläckage hos Unbyns mack. Utsläppet kan ha pågått sedan stationen öppnades 2014. ”Det blir polisens sak att utreda omständigheterna", säger miljöinspektören Joakim Söderström, Bodens kommun.

25 september 2018 06:00

Anläggningen i Unbyn består av en obemannad kortterminal, drivmedelspumpar och överjordcistern. Det är Avan Unbyns Byamack AB som sköter driften och tillsynen men Qstar är verksamhetsansvarig.

– Det är Ostar som är huvudansvarig som ägare av stationen, säger Söderström.

I samband med en ordinarie inspektion där Qstar skickade in handlingar fanns en notering om "tappat drivmedel". Sedan 1 december 2014 har 12316 liter bensin och 3648 liter försvunnit. Qstar fick ett föreläggande av kommunen att redogöra för bränsleförlusten. Efter det har Qstar genomfört undersökningar och hittat felet. Vid en provtryckning i oktober 2017 upptäcktes ett droppande läckage på en koppling under jord som åtgärdats.

– Läckaget hade skett i anslutning till pumpön. Qstar har först då gjort sin anmälan till oss, säger Söderström.

Under 2018 har Bodens kommun krävt flera saneringsåtgärder vid platsen. Beträffande ansvarsbiten finns det olika uppgifter om vilken kontroll som funnits för att kunna upptäcka utsläppet tidigare. Bodens kommun har lämnat in en anmälan om miljöbrott efter läckaget och ärendet finns hos miljöåklagaren i Östersund där det pågår en förundersökning.

Driftansvariga för macken har sagt åt Bodens kommun vid inspektionsbesöket i fjol att anläggningen inte provtryckts ordentligt vid driftsättningen 2014. Ett protokoll på provtryckningen hade lämnats och skrivits under av montören men utan att provtryckning ägt rum. Vid samma platsbesök nämndes också att driftansvariga "noterat slarv från montören och att kopplingar på distributionsanläggningen ovan jord var inte tillräckligt åtdragna, systemet ” sög luft” och det gick inte att tanka. Det åtgärdades och anläggningen kunde sedan driftsättas.

Qstar har själva sagt åt kommunen att Ragnsells utfört omfattande installationskontroller för respektive cistern med tillhörande utrustning och rörledningar.

– Qstar måste själva svara på vad deras installationskontroll inneburit. Det framgår inte, säger Joakim Söderström.

Qstar skriver bara själva att det utfördes en provtryckning i april 2017, men då var anläggningen tät. Volymavvikelsen eller bränsetappet ansågs kunde sökas utifrån anläggningens läge, tekniskt fel eller stöld.

– Vi ser mycket allvarligt på det som har anmälts och vi lägger stora resurser på att utreda och vara myndigheterna behjälpliga i ärendet, säger Ann-Sofie Magnusson, marknadsavdelningen Qstar Försäljning AB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler