Bostadspolitiken beskrivs som en nyckelfråga i de regeringsförhandlingar mellan S, C, L och MP som strandade före jul, men som aktualiseras igen inför nästa veckas statsministeromröstning i riksdagen. Maria Stenberg, som tidigare varit såväl riksdagsledamot som regionråd för S, är rädd att regeringsmaktens sötma ska få partiet att göra stora eftergifter till de liberala partierna.

– Vi är väldigt oroliga. En del av framgången i Sverige är förhandlingar mellan två parter som representerar två intressen och som kommer överens, säger Stenberg.

På måndagen träffade Stenberg norrbottniska riksdagsledamöter från S, C och V i Hyresgästföreningens lokaler i Luleå. Linda Ylivainio (C) stack ut som den som vill se en liberalisering av marknaden för hyresrätter.

Artikelbild

| Riksdagsledamöterna Birger Lahti (V), Linus Sköld (S), Linda Ylivainio (C) och Hyresgästföreningens regionchef Maria Stenberg diskuterade bostadspolitik på måndagen.

– Vi vill ha mer marknadsorientering, men vi har inte pläderat för marknadshyror, säger Ylivainio.

I sitt bostadspolitiska program pekar C ut dagens system med hyresreglering som en bromsklots för byggandet av nya hyresrätter. Partiet vill ha marknadshyror i nyproduktion på obestämd tid och låta de hyresgäster som vill slippa regleringen.

– Men vi vill ha skydd. Besittningsskyddet ska vara orubbat och vi vill också ha ett skydd för kraftiga hyreshöjningar.

S gick å sin sida till val på att bevara och utveckla den svenska modellen, med förhandlande parter. Det gäller både arbets- och bostadsmarknaderna.

Artikelbild

| "Bostadspolitik verkar inte vara något partis paradgren", säger Maria Stenberg, numer regionchef för Hyresgästföreningen.

– Fastighetsägare och bostadsbyggare är en stark part. Hyresgästerna behöver också en stark sammanslutning, för man behöver en balans mellan parterna. Det är en hjärtefråga för S och många skulle nog vara väldigt oroliga om man skulle rubba det, säger Ida Karkiainen (S).

Maria Stenberg anser att partssystemet bidrar till stabilitet i samhället och tror att en liberalisering vore dålig.

Artikelbild

| "Klart vi inte ljuger", säger Maria Stenberg, Hyresgästföreningen.

– Jag vet inte vad som ingår i regeringsförhandlingarna, men det är klart vi känner en oro för vad det skulle innebära, säger Stenberg.

Under mötet diskuterades också att det statliga investeringsstödet för nya hyresrätter slopas efter att M och KD fått igenom sin budget. Hyresgästföreningen varnar för att det kommer få stora konsekvenser för stadsomvandlingarna i Malmfälten. Även de rödgröna partierna, som införde subventionen, har varit kritiska.

Artikelbild

| Riksdagsledamoten Emilia Töyrä (S) är mån om att behålla partssystemet på bostadsmarknaden.

Linda Ylivainio, vars parti varit emot investeringsstödet från start, tycker inte att stödet är tillräckligt för att säkerställa att processerna i Kiruna och Malmberget blir lyckade. Hon anser att det behövs skarpare åtgärder och har föreslagit att regeringen ska tillsätta en särskild utredare för stadsomvandlingarna. Utredaren ska fungera som en förhandlare med uppgiften att ta sig runt hindren och svårigheterna.

– Framtidstron i Kiruna håller på att få sig en knäpp. Samhällsomvandlingen går för långsamt, säger Linda Ylivainio.

Artikelbild

| Det går en skiljelinje mellan Ida Karkiainen (S) och Linda Ylivainio (C) i synen på regleringen av marknaden för hyresrätter.

Även Norrbottens Medias artikelserie om bostadsmarknaden i Luleå blev föremål för diskussion. I artikelserien skildrades bland annat hur billiga hyresrätter på Hertsön renoverats med betydligt högre hyror som följd.

– I de större städerna ser vi det vi kallar "renovräkning". Sorgligt att det sker i Norrbotten och Luleå också. Det är bättre att ha långsiktig renovering som gör att man successivt får bättre standard, och att man successivt anpassar hyrorna, säger Maria Stenberg.

Artikelbild

| Birger Lahti (V), Linda Ylivainio (C), Maria Stenberg, Hyresgästföreningen, och Ida Karkiainen (S) är överens om att det behöver bli fart på bostadsbyggandet.

Ida Karkiainen:

– Svårt att ge sig in i en kommunal diskussion, men generellt behöver folk ha rimliga hyror. Vanligt folk har inte råd att bo i för dyra hyresrätter.