Var får hästar bada egentligen?

Hästar som glatt plaskar runt i vattnet är inte någon ovanlig syn på badplatserna runt omkring Luleå, men får man bada med häst på en allmän badstrand och vilka regler finns det egentligen?

26 juni 2018 17:48

En badplats där diskussionen om just hästar i vattnet har varit återkommande är vid Sinksundet i Luleå. Hit rör sig många ryttare för att låta hästarna svalka av sig och njuta av ett bad i sommarvärmen. Samtidigt så är det inte alla som uppskattar när hästar badar på samma plats som människor. Främst handlar klagomålen givetvis om hästavföring i vattnet, men även om att hästarnas trampande grumlar vattnet.

Om hästar faktiskt får bada på allmänna badplatser är lite omtvistat och enligt kommunen finns det regler om specifika badplatser där hästar inte får bada i Luleå. Anledningen till varför hästarna inte får bada just där handlar om den provtagning som tas på vattenkvalitén.

– Det är på kommunens officiella strandbad där man tar vattenprover och där vi ska hålla koll på att det är bra kvalité på vattnet som man inte får ha häst, det kan orsaka lite problem, säger Michael Öhman, parkchef på Luleå Kommun.

Sinksundets badplats är inte en av kommunens officiella strandbad och det är alltså inte förbjudet att bada med häst där. Fast definitionen om vad som är en allmän badplats gör att det är oklart var man faktiskt får bada med sin häst. De badplatser som omfattas av hästförbudet i Luleå är på Arcus camping, Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

De problem som trots allt kan uppstå när hästar delar badplats med människor handlar främst om resultaten på vattenproven. Dessa kan påverkas och ge utslag på mängden E-Coli bakterier i vattnet. E-Coli bakterien är återkommande i avföringen hos varmblodiga djur och kan i värsta fall vara skadlig för människor, även om detta är väldigt ovanligt och främst sker om man sväljer ned vatten med höga mängder av bakterien. Det vanligaste tipset till de som har badsugna hästar verkar ändå vara att i högsta möjliga mån undvika allmänna badplatser. Ett tips som kanske främst handlar om att inte skaffa sig ovänner i onödan.

E. coli som är en vanlig bakterie i tarmen hos djur och människor, används som indikatororganism vid undersökningar av vatten för att påvisa ”färsk fekal förorening”.

Tidigare ansågs E. coli inte som sjukdomsframkallande. Men det finns åtminstone sex typer av patogena E. coli som kan ge sjukdom hos människa varav enterhemorragisk E. coli (EHEC) är den mest kända i Sverige. Några få vattenburna sjukdomsutbrott finns rapporterade i Sverige med patogena E. coli-infektioner.

Källa: Svensktvatten.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!