Väntade ett år på Försäkringskassans beslut

En kvinna från Luleå fick vänta ett helt år på beslut om sjukersättning från Försäkringskassan – bara för att mötas av ett avslag. Myndigheten ursäktar sig nu och gör en pudel.

22 maj 2017 17:30

Den 9 september 2015 skickade Luleåbon in en ansökan om halv sjukersättning, men det skulle dröja ända till 30 augusti nästa år innan avslagsbeslutet kom.

På vägen dit har kvinnans ansökan skickats mellan läkare, handläggare och beslutsfattare fem gånger för diverse kompletteringar. Det byttes även handläggare efter nästan tio månader eftersom den ordinarie var på semester.

När Försäkringskassan till slut kom fram till att man övervägde att ge henne avslag gav man henne tio dagar att komma med synpunkter. När de under den tiden inte fick något svar beslutade man att avslå hennes ansökan.

Kvinnan anmälde händelsen till Justitieombudsmannen (JO) som utreder händelsen. Nu har Försäkringskassan yttrat sig i ärendet till JO:

– Försäkringskassan beklagar det inträffade och de olägenheter som det medfört, skriver rättschefen Eva Nordqvist.

De menar att det varit för hög arbetsbelastning på enheten som handlägger sjukersättningar och att de därför inte hinner med.

– Detta ursäktar dock inte den långa handläggningstiden, skriver Försäkringskassan i sitt svar till JO.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Borg