Upptäckt fördröjde bygge: "Vi har fått vara försiktiga"

Våren 2019. Då kommer trygghetsboendet som håller på att byggs på Bergnäset att vara färdigt. "Projektet har fått förskjutas några månader", säger Lulebos fastighetsutvecklingschef Anders Hannerfors.

21 november 2017 05:00

Trygghetsboendet på Bergnäset skulle egentligen ha varit färdigt redan vintern 2018.

Enligt Anders Hannerfors beror förseningen på att berget det byggs på är mer poröst än vad man trodde. Och det upptäckte man inte förrän bygget påbörjades.

– Det gjordes en geoteknisk undersökning innan, men när berget avtäcktes förra hösten insåg vi att det var av sämre kvalitet, säger han och fortsätter:

– Arbetet med grunden blev därför mer omfattande än beräknat. Vi har fått vara försiktiga när vi har sprängt. Och sprängt loss mindre bitar åt gången.

Det har även medfört ökade kostnader för Lulebo. Men hur mycket pengar det rör sig om kunde han inte svara på när vi talade med honom.

I juni 2019 räknar Anders Hannerfors med att de första hyresgästerna kommer att kunna flytta in.

Trygghetsboendet byggs i en sluttning, och består av två sammanlänkade sjuvåningshus med 120 lägenheter, samt ett garage på källarplan och gemenskapsutrymmen på suterrängplan.

Mer:

Redaktionschefen: "Nu startar vår valbevakning"

Vi besökte Bergnäset – och lät invånarna säga sitt

Ville skapa samlingsplats på Bergnäset – nekades bidrag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Olsson Jiglund