Trots larmen – här hamnar farligt avfall fel

Utåt sett ger Lumire sken av att gå i bräschen i miljöarbetet. Men verkligheten visar sig vara en helt annan: sorterat hushållsavfall blandas med osorterat och miljöfarligt avfall från företag – trots att personal larmat.

29 november 2018 05:00

Klockan är några minuter i halv tio på morgonen när sopbilen från det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs, Lumire, kör in på en industritomt på Storheden. Chauffören är försenad och börjar intensivt tömma de tiotalet sopkärl som står utanför garageportarna.

Det är ett arbete som Norrbottens Medias utsände blir ögonvittne till på plats utanför industritomten.

Men det chauffören inte vet om är att innehållet i alla kärl är kontrollerat i förväg.

Det som utspelar sig utanför verkstaden sker varje vecka, och i de gröna 190-literskärlen finns hydraulslangar, oljedunkar, trasiga elverktyg, bromsbackar – vid sidan av kartonger och papper som är indränkt i olja. Ett helt normalt innehåll från en lastbilsverkstad, kan tyckas.

Men den här granskningen visar på en helt annan sanning av avfallshanteringen, vilket denna morgon med tydlighet visar:

Lastbilar från Lumire blandar hushållssopor med avfall från verksamheter, i det här fallet lastbilsverkstaden. Det sker systematiskt och har så gjort i många år. Det är bilverkstäder, restauranger, byggföretag och stora butiker – med grovt och miljöfarligt avfall.

De är avfall som företagen egentligen ska källsortera, en verklighet som personal på Lumire har larmat om.

Det här uppger också flera källor – och det bekräftas av vår kartläggning.

Samtidigt som medborgarna i Sverige uppmanas att tänka på miljön och källsortera, pågår det här öppet inom ramen för verksamheten i det kommunala bolaget.

Bilderna här intill talar klarspråk.

Denna torsdag är en dag i mängden, och det här är verkligheten: varje dag rullar lastbilar genom bostadskvarter, för att i nästa stund styra in på områden där företagen står vägg i vägg.

Anledningen är logistisk. För att minimera kostnaderna har körrutterna planerats därefter.

Det konstaterar en källa med unik inblick i verksamheten.

– Det har alltid varit på det här sättet, det handlar om att få ihop turerna.

Problemet har vid ett otal tillfällen påtalats för ledningen, bland annat i en avvikelserapport, som Norrbottens Media har tagit del av, eller i informella samtal. Utan att någonting har förändrats.

– När man har frågat ”hur ska vi göra med det här?” Då har de svarat ”äh, vifta i det där bara. Det blandas med resten”.

Det som har förts fram från ledningen, uppger källan, är att ansvaret ligger hos chaufförerna.

Många gånger handlar det även om 660-liters kärl vilka är oerhört tunga att hantera.

– Det kan inte vara så att de som kör ska stå och sortera soporna, för då får de minst dubbla antalet sopbilar.

Hämtningen från verkstaden tar några minuter. Den har sedan en tid tillbaka skötts med en sidolastande sopbil, efter att missnöje förts fram av chaufförerna.

– Tidigare höll man på att kvävas varenda gång kärlen töms. Det är så mycket klossar och skit i dem. Det dammar kopiöst, säger en annan källa.

Nästa stopp blir vid ett hus i Revelsudden. Armen i sopbilen åker snabbt ut, lyfter upp det gröna kärlet med hushållssopor – som nästa sekund blandas med avfallet från lastbilsverkstaden.

Även denna lastning sker med undertecknad på plats.

På eftermiddagen styr lastbilen mot avfallsanläggningen i Sunderbyn för omlastning. Transporten går sedan vidare till värmeverket i Boden där soporna bränns.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Johansson