Tbc-larm i Luleå – riskgrupper ska kontrolleras

En patient som vistats vid Gammelstads hälsocentral har insjuknat i en smittsam form av tuberkulos (tbc). Hundratals barn och vuxna i farozonen kommer att kallas till kontroll när smittan ska spåras. ”Det är extremt ovanligt”, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten.

14 december 2018 10:55

Den ovanliga upptäckten gjordes i samband med en smittspårningsinsats som har inletts i länet. Patienter som kan vara i riskzonen kommer att kallas till kontroll av Region Norrbotten. Den aktuella patienten har varit i kontakt med Gammelstads hälsocentral under hösten. Därför kommer nu riskgrupper som också vistats vid hälsocentralen att kontaktas.

– Vi tänkte screena de som är mer känsliga. Vi kontaktar de personer som kan ha exponerats och som är i risk att ha blivit smittade. Spädbarn och barn upp till fem år, immunnedsatta och gravida, säger Anders Nystedt.

Har ni någon anledning att tro att fler har blivit smittade?

– Nej det har vi inte. VI har inte någon jätteanledning att tro att det är någon risk. Men det är så pass unikt att det hittas på en vårdinrättning därför tar vi till den här åtgärden.

Sjukdomen tuberkulos är en luftburen smitta som har varit nästintill utrotad i Sverige.

– Det är extremt ovanligt. Det brukar gå mellan 10-20 år mellan den här typen av fall.

Var har personen smittats?

– Vi vet faktiskt inte. Det måste vi utreda mer. Det tar ett tag innan vi får besked om det om det kan ha varit i samband med en utlandsvistelse eller om det kommit någon annanstans ifrån.

Regionen har kallat till en pressträff om tbc-larmet klockan 11.00.

Uppdaterad kl 11.10

På presskonferensen medverkar Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Helene Mikko, Gammelstads hälsocentral samt Elin Lundgren från Folktandvården.

– Det finns en historik kring tbc när många norrbottningar smittades av sjukdomen och dog. Det är därför man fruktar sjukdomen.

Men det är en vanlig sjukdom ute i världen, ungefär en tredjedel av världens befolkning är bärare. Folk som blir sjuka i tbc är en betydligt mindre andel. Men man har stora problem i Ryssland och Indien till exempel, säger Anders Nystedt.

Han menar att det är "ytterst ovanligt" att hitta etablerade svenskar som blir sjuka i tuberkulos.

– Trots att väldigt många reser och blir exponerade för tuberkulos är det väldigt sällsynt att någon blir smittad och sjuk. Så det här är ett unikt fall.

Den smittade personen i fråga har vistats ofta på hälsocentralen i Gammelstad och även på Folktandvården i Gammelstad. Personen blev sjuk i somras och vården har inte riktigt hittat vad det är.

– I fredags ställde man diagnos och det visar sig att personen har tbc som är ganska långt gången och förmodligen är väldigt smittsam.

Personen har förmodligen träffat rätt många av patienterna där och det betyder att många har blivit exponerade. Det är väldigt liten risk att någon ska ha blivit smittad, men den är inte helt utesluten.

– Vi går igenom och screenar de patienter som kan vara i riskzonen för att ha blivit smittade. Små barn till exempel löper större risk att bli smittade, eftersom de inte utvecklat fullt immunförsvar. Patienter med immundefekter, till exempel som går på tunga cancerbehandlingar.

– Att vi inte skulle hitta någon vore en sensation med tanke på att många är latenta bärare som sagt. Skulle det vara så att man hittar någon med bärarskap eller klinisk infektion så ska vi bota dem.

– Vi ska odla nu, så vi har inte fått typning eller resistens på provet ännu. När vi fått det kan vi säga lite mer om vilken tbc det är och var personen kan ha smittats. Var personen smittats i nuläget vet vi inte.

Helene Mikko, Gammelstads hälsocentral, uppger hur många patienter som kan ha smittats.

– Det rör sig om ungefär 400 barn i dagsläget och 300 vuxna. Vi har redan börjat kalla in barnen och kommer även att kalla in gravida och personer med nedsatt immunförsvar.

Provtagningen ska ske på Gammelstans vårdcentral.

– Det kommer att bli ett omfattande smittspårningsarbete. Det får konsekvenser på verksamheten på hälsocentralen. Vi måste prioritera detta i verksamheten i dagsläget, säger Helene Mikko.

Har man frågor kan man vända sig till Sjukvårdsupplysningen, 1177.

Elin Lundgren, Folktandvården:

– Vi kommer att bistå med listor på människor som varit hos oss under den här tiden. Ungefär 270 barn, men i nuläget vet vi inte hur många vuxna, säger Elin Lundgren.

Uppdaterad kl 11.20

Smittskyddsläkare Anders Nystedt berättar mer om den smittsamma sjukdomen tuberkulos.

– Lungtuberkulos, den vanligaste typen av tbc, är en typ av lunginflammation. Har man haft hosta och feber i mer än tre veckor kan man börja misstänka tbc. Hostan är väldigt slembildande. Man börjar gå ner i vikt eftersom sjukdomen tär på kroppen. Men det är kombinationen som avgör. Har man bara hosta, så rör det sig förmodligen om något annat.

Insjuknandet beksrivs inte som dramatiskt, den drabbbade börjar ha hosta och feber.

– Ingen kommer att hinna dö av tbc. Man blir ju sjuk, så man kommer att komma till doktorn förr eller senare.

Sjukdomen sägs samtidigt enbart vara smittsam först när bäraren blivit riktigt sjuk.

– Den är inte smittsam i de första skeendena. Och smittan finns inte i lokaler eller så, utan det måste smitta från person till person, säger Anders Nystedt.

Vid latent tuberkulos får patienten antibiotikabehandling.

– Behandlingstiden är ganska lång, uppemot tre månader. Har man blivit sjuk får man också antibiotika men då är behandlingslängden kanske upp emot sex månader, säger smittskyddsläkaren.

Tuberkulos

Tuberkulos, som också kallas tbc, är en infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna. Det är ovanligt att smittas av tuberkulos i Sverige, men i flera delar av världen är tbc en av de vanligaste infektionssjukdomarna. Det finns effektiva läkemedel mot tbc och de flesta brukar bli helt friska med behandling.

Tbc smittas från människa till människa genom luften.

Tuberkulos är vanligast i lungor och lymfkörtlar, men kan ibland påverka andra kroppsdelar.

Källa: 1177.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Carr, Ida Folkesson