Socialstyrelsens förslag: Elbehandla deprimerade barn

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för hur man ska behandla människor med depression och ångest. Den slutgiltiga versionen kommer i höst. Förslaget att elbehandla barn och unga får stark kritik.

25 september 2017 07:56

Socialstyrelsen är i färd med att ta fram nya riktlinjer för behandling av psykisk ohälsa. I remissrundan fick förslagen skarp kritik. Bland annat föreslås att deprimerade barn och unga, efter pubertetsdebut, som dessutom lider av psykotiska symtom och inte svarat bra på andra behandlingar, ska erbjudas elbehandling av hjärnan. Denna behandlingsmetod ges prioritet ett, vilket är högsta prioritet. Elbehandlingen kallas ECT och trots att det inte finns några randomiserade och kontrollerade studier av effekten att göra detta på barn och unga, förespråkas det i riktlinjerna. ECT går ut på att sända elektrisk ström in i hjärnan som framkallar ett epileptiskt anfall. Behandlingen genomförs oftast tre gånger per vecka under flera veckors tid.

Elbehandlingsförslaget har lett till ramaskri.

– När det gäller ECT för barn och unga så finns inget vetenskapligt stöd, så man har hittat på ett annat argument som lyder att klinisk erfarenhet från ECT på ger stöd åt behandlingen. Man frångår principen om att ta stöd av forskning, säger Gunnar Bohman legitimerad psykolog vid Stockholms universitet.

Tror du att de kommer att ändra riktlinjerna med tanke på kritiken som lyfts fram?

– Jag hoppas det, med de har inte visat tendenser till det, säger han.

Lotta Lindgren, legitimerad psykoterapeut och handledare i Luleå, beskriver rekommendationen som grotesk.

– Jag tycker det är fruktansvärt. Man måste fråga sig om man vill att ens eget barn ska få elbehandling. Det känns som att det handlar om att vi tycker att barnen stör för mycket i samhället. Men symtom är meningsbärande och berättar något. Socialstyrelsen vill medicinera bort, och elektrifiera bort. Jag tvivlar på att det hjälper.

Hon upplever det som att man vill experimentera på barn och påpekar att det handlar om en kraftfull behandling. Behandlingen ges redan idag och hon säger att föräldrarna till barn som får elbehandling ofta är förtvivlade. I en sårbar situation lyssnar man på auktoriteter.

– När man har ett barn som mår dåligt, är man djupt förtvivlad som förälder och man är rädd barnet ska ta livet av sig. Då är det lätt att lita på auktoriteter och man ser ingen annan utväg. Man måste vara väldigt tuff som förälder för att kunna säga nej. Hade föräldrarna något alternativ, så som barnterapi, tror jag de flesta inte skulle välja elbehandling.

Marie-Anne är ordförande i Norrbotten för Riksförbundet för psykisk och social hälsa, hon tycker liksom Lotta Lindgren att det är en dålig rekommendation.

– Vi i organisationen är emot elchocker, vi anser att det finns mycket bättre metoder. I Irland har man tagit bort bältesläggning och elbehandlingar och ser bra resultat. Man botar inte människor med elbehandlingar.

Anders Berg är projektledare på Socialstyrelsen och har jobbat med riktlinjerna. Hans svar på kritiken är att ECT ska erbjudas ungdomar, och inte barn, men det är svårt att sätta en gräns i åldern. Han understryker att det är viktigt att rekommendationen gäller mycket svårt sjuka ungdomar efter pubertetsdebut.

– Vi pratar inte om vad Socialstyrelsen säger att läkare ska göra i det enskilda fallet, utan vi ska besluta om vad som är bäst på gruppnivå och kunna erbjuda det.

Om du hade ett deprimerat barn, skulle du vilja att det barnet fick en sådan här behandling?

– Eftersom jag vet att detta handlar om ett tillstånd där personen är svårt sjuk, så skulle jag vilja vända på det och säga att det skulle vara värre om det inte fanns alternativ att tillgå.

Han poängterar att elbehandlingen ska kunna erbjudas ungdomar som är svårt sjuka i depression och som samtidigt har exempelvis psykotiska symtom och han säger att åtgärden kan rädda liv genom att förhindra självmord.

Varför inte erbjuda andra former av behandlingar i stället för denna?

– Vid depression hos barn och ungdomar rekommenderar Socialstyrelsen först och främst terapi. ECT är en behandling vid svår depression som snabbt kan minska symtom samt häva eller vända detta allvarliga tillstånd. Eftersom vi bedömer att det finns effekt i den här åtgärden, och vi definierar vid vilka förhållanden den kan användas bör därför också hälso- och sjukvården kunna erbjuda den.

På frågan om det finns ett stöd vetenskapligt i denna metod, säger Anders Berg att det finns vetenskapligt stöd och klinisk erfarenhet av att ECT fungerar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!